Raport Agrii o stanie upraw – tydzień 10 / 2016

Szanowni Państwo,

od dzisiaj zamieszczamy informację na temat stanu upraw rzepaków oraz zbóż w Polsce. Nie oznacza to wszak, że nie pojawią się wraz z upływem czasu informacje o stanie i kondycji uprawach jarych.

Zamieszczona poniżej treść jest jedynie przeglądem sytuacji z wielu regionów kraju i nie należy jej traktować jako precyzyjnych informacji z każdej gminy i/lub każdego gospodarstwa. Służą one jedynie jako bieżąca informacja poglądowa.

Tydzień 10 (07-12 marca 2016)

Ogólna sytuacja na polach w okresie ostatnich 3 tygodni uległa pogorszeniu. Z początkiem marca – tam, gdzie można było wjechać w pole – rozpoczęły się zasilania upraw azotem oraz pozostałymi nawozami zawierającymi siarkę, potas i/lub magnez. Zasadniczo w większej części kraju mamy za sobą pierwsze nawożenie rzepaku średnio w dawkach od 80-100 kg N/ha. W niektórych regionach ze względu na warunki pogodowe (np. Kotlina Kłodzka) nie udało się jeszcze wykonać pierwszego zabiegu.

W województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i częściowo zachodniopomorskim nawożenie azotem rozpoczęto już w połowie lutego. Decyzja ta była spowodowana koniecznością szybkiej regeneracji systemu korzeniowego roślin. W związku z tym aplikowano nawozy zawierające szybko działającą formę azotanową.

W rejonie południowo-wschodnim zboża w średniej kondycji zasilano dawkami od 60-80 kg N/ha w czystym składniku (znacząco więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). W przypadku pszenic, które dobrze przezimowały, stosowano zazwyczaj 60 kg N/ha. Na Dolnym Śląsku po kukurydzy pszenicę nawożono azotem w ilości 70-80 kg N/ha.

W regionie południowo-wschodniej Polski ubiegły tydzień upłynął pod znakiem kończenia pierwszych zabiegów nawożenia azotem.

Stan upraw

W wielu regionach kraju ich kondycja ulega systematycznemu pogorszeniu. Nietypowa zima – bez okrywy śnieżnej, a z dodatnimi temperaturami (nawet w okresie Bożego Narodzenia w okolicach 10 stopni C) pokazała, że w tym okresie wegetacyjnym o stanie plantacji decydowały dwa czynniki, tj. termin siewu oraz zimotrwałość odmian. Dobór odmian o wyższej zimotrwałości jest w dużym stopniu skorelowany z poziomem plonowania (niższy potencjał plonowania) i dlatego rolnicy powinni kierować się optymalnym dla ich regionu gospodarowania rozwiązaniem. Oziminy później siane miały dłuższy dostęp do składników pokarmowych z ziarniaka w odróżnieniu od sianych wcześniej, które wykorzystały te zasoby i podlegały większemu uwodnieniu tkanek liściowych.

Obecnie wiele plantacji jest likwidowanych po wcześniejszej wizycie przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej. Ogólnie największe problemy z przezimowaniem zarówno zbóż, jak i rzepaków, odnotowujemy w Polsce północno-wschodniej; szacunkowo do przesiania kwalifikuje się przynajmniej 50% zbóż i 70% rzepaku. W województwie pomorskim jest to odpowiednio:
– powiat sztumski – 30-40% do przesiania w przypadku wczesnych siewów ozimin;
– powiat malborski – 80% zbóż jest aktualnie przesiewanych pszenicami przewódkowymi;
– powiat Gdańsk i Nowy Dwór Gdański – 50% pszenic do przesiania.
W przypadku konieczności pełnej likwidacji plantacji do siewu powinny być rozważane rośliny strączkowe i rzepak jary.

Najlepsza kondycja upraw to rejon południowo – zachodniej Polski. Wszystko wskazuje na to, że większość plantacji przeżyła. W rejonie Opolszczyzny poziom wymarznięcia jęczmion wstępnie szacujemy na 10%.

W Polsce południowo-wschodniej nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, co będzie rośliną następczą po wymarzniętych uprawach. Rozważa się siew pszenic jarych, strączkowych (głównie groch) oraz owsa. Rozpoczęły się już pierwsze przesiewy pól pszenicami przewódkowymi.

W przypadku szkodników rzepaku nie odnotowujemy jeszcze nalotów w postaci ich obecności w wystawionych, żółtych naczyniach na polu.

Regeneracja upraw za pomocą nawozów dolistnych – rzepak

Proponujemy nawożenie mobilizujące rośliny rzepaku ozimego do szybkiej regeneracji w dwóch wariantach:

  1. Na plantacjach wymagających szybkiej regeneracji po uszkodzeniach mrozowych oraz rokujących wysokie plonowanie, rekomendujemy najpierw zabieg mieszaniną Nutri-Phite PGA i FoliQ BorMnS. Nutri-Phite PGA zawiera pyroglutaminian odpowiadający m.in. za zwiększenie intensywności fotosyntezy i lepsze wykorzystanie azotanów przez roślinę. Natomiast FoliQ BorMnS to wysoko skoncentrowany nawóz borowo-manganowy z dodatkiem siarki. Następnie polecamy zastosowanie nawozów Boronia Mo 6 oraz FoliQ Mikromix. Boronia Mo 6 to wyjątkowy produkt oparty na lignosiarczanach, zawierający bor i molibden;
  2. Na plantacjach, gdzie prognoza oczekiwanego plonu współgra z zaplanowanymi wcześniej nakładami finansowymi, rekomendujemy najpierw aplikację nawozu FoliQ BorMnS, a następnie FoliQ Bor. Ta propozycja zapewni dobre zaopatrzenie rzepaku w bor i mangan.

rzepak

Regeneracja upraw za pomocą nawozów dolistnych – zboża

W przypadku zbóż proponujemy dwa warianty nawożenia:

  1. Na plantacjach wymagających regeneracji po uszkodzeniach mrozowych oraz rokujących dobre plonowanie, rekomendujemy po ruszeniu wegetacji zabieg preparatem FoliQ Aminovigor. Najpóźniej w fazie 1. kolanka zalecamy ponowne wykonanie zabiegu mieszaniną FoliQ Amnovigor, FoliQ Ascovigor oraz FoliQ CuMnS. Pierwsze dwa produkty zapewniają szybką regenerację roślin po stresach abiotycznych i dostarczają niezbędnych roślinom mikroelementów. Natomiast FoliQ CuMnS to wysoko skoncentrowany nawóz miedziowo-manganowy z dodatkiem siarki;
  2. Na plantacjach, gdzie prognoza plonu w oparciu o lustrację pól nie będzie mocno odbiegała od oczekiwań, rekomendujemy aplikację mieszaniny FoliQ Mikromix i FoliQ CuMnS. Ta propozycja zapewni dobre zaopatrzenie zbóż w kluczowe składniki pokarmowe: magnez, miedź i mangan.

zboża

 

Poprzedni artykuł
Gotowi na AGROTECH
route_baner
Następny artykuł
Marcowe promocje w Programie Partnerskim