fbpx
Oferta Żyto ozime

Żyto ozime

Dobierz żyto do swoich potrzeb

Zobacz też >>Zestawienie cech odmian<<

 

Odmiana Helltop Mephisto
Jakość wypiekowa + +
Zawartość białka +
Plon + +
Krzewienie +
Długość kłosa + +
Masa tysiąca ziaren +
Najwyższe rośliny +
Najniższe rośliny +
Odporność na wyleganie +
Szybkość startu wiosennej wegetacji +
Wczesność dojrzewania +

Odporność na choroby

Mączniak + +
Rdza brunatna +
Rdza źdźbłowa
Rynchosporioza
Septorioza liści +
Odporność na sporysz + +