Oferta Kondycjonery wody

Kondycjonery wody

>> pobierz ulotkę o kondycjonerach wody<<
>> pobierz tabelę zastosowania kondycjonerów wody<<

 

Czym jest kondycjoner wody?

Kondycjoner jest związkiem pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, który dodany do zabiegu ochrony,znacząco poprawia jego efektywność. Działanie produktu może być skierowane bezpośrednio na podniesienie skuteczności środka chemicznego poprzez poprawę działania substancji aktywnej (kondycjonery aktywujące) lub poprzez korzystną zmianę ostatecznych parametrów cieczy użytkowej (kondycjonery modyfikujące).

 

Dlaczego kondycjonery są potrzebne?

Aplikacja środków ochrony i nawozów jest procesem obarczonym bardzo wysokimi stratami. Szacuje się, że jedynie około 15% cieczy z aplikowanych produktów trafia na roślinę, a tylko 0,1% jest absorbowana i wykorzystywana. Oznacza to, że 85% aplikowanych środków ochrony czy nawozów dolistnych tracimy w glebie czy wodach gruntowych. Prowadzi to do potencjalnych skażeń środowiska i strat finansowych rolnika. Kondycjonery pozwalają ich uniknąć, ograniczając zagrożenia i podnosząc skuteczność zabiegów. W dobrych formulacjach środków ochrony są częściowo zawarte adiuwanty/kondycjonery, jednak ani ilość, ani typ zawartego związku często nie są optymalne.

 

Nasza oferta obejmuje:

 

Kondycjonery wpływają w zasadniczy sposób na rozmiar kropli i właściwości cieczy roboczej. To z kolei pomaga uzyskać dodatkowe korzyści w postaci wyższej skuteczności stosowanych pestycydów czy nawozów dolistnych.

   

Związki poprawiające pokrycie
Te substancje mają za zadanie połączyć ciecz roboczą z naturalnymi woskami liści, poprawiając ich pokrycie i przyleganie kropli. Dzięki temu wzrasta powierzchnia styku cieczy roboczej, a zabieg fungicydowy czy herbicydowy jest skuteczniejszy. Dzięki lepszemu rozprowadzeniu kropli na powierzchni liści, znacząco spada również ryzyko ściekania cieczy roboczej z powierzchni rośliny (redukcja strat pestycydu).

 

Związki zwilżające
Krople cieczy roboczej charakteryzują się silnym napięciem powierzchniowym, więc w momencie styku z rośliną pozostają np. na włoskach tkanki, a ich rozprzestrzenianie jest silnie ograniczone. Związki zwilżające istotnie redukują to napięcie i pozwalają na przedostanie się kropel pomiędzy włoski.
Związki tego typu mogą również wspomóc działanie herbicydów doglebowych poprzez poprawę przenikania w głąb profilu glebowego. Istotne jest jednak odpowiednie dobranie produktu i dawki do danego herbicydu.

   

Związki poprawiające wnikanie
Substancje te pomagają we wnikaniu lub wnikać pestycydom do rośliny m.in. poprzez łączenie się z woskami obecnymi na roślinie. Ponadto mogą bezpośrednio wpływać na właściwości pestycydu, podnosząc tym samym skuteczność zabiegu. Przy doborze produktów należy kierować się sprawdzonymi mieszaninami, zwracając uwagę na bezpieczeństwo roślin.

   

Związki poprawiające przyczepność
Zadaniem tych związków jest poprawa przyczepności pestycydu do rośliny. Dzięki temu ograniczone są straty związane z opadaniem kropli bezpośrednio po aplikacji, a także istotnie podniesiona jest odporność na zmywanie. Tego typu związki zawarte są również w produktach ograniczających opadanie nasion np. rzepaku (tzw. sklejacze).