Raport upraw – tydzień XVI

Polska północno-zachodnia
Przebieg pogody nie sprzyjał rozwojowi roślin, a chłodna i sucha wiosna utrudnia ich regenerację. Dotyczy to głównie upraw ozimych.

Bardzo zimna końcówka kwietnia sprawiła, że znaczna część plantacji wygląda jeszcze gorzej niż przed tygodniem. Wielu rolników żałuje, że nie zlikwidowali słabych plantacji, ponieważ nie będą one gwarantowały satysfakcjonującego poziomu plonowania, a w licznych przypadkach nie pokryją kosztów, które zostały lub będą poniesione na daną uprawę. Dotyczy to szczególnie pszenic – roślina dokrzewia się w bardzo małym stopniu.

W gospodarstwach dla utrzymania roślin w jak najlepszej kondycji stosuje się nawozy dolistne. Rekomendujemy zastosowanie Foliq CuMnS Plus w dawce 1,5 kg/ha. Jest to skoncentrowany nawóz mikroelementowy, który zawiera w swoim składzie miedź, mangan, cynk i siarkę. Celem stosowania tego produktu jest właściwe odżywianie roślin zbożowych.

W ubiegłym tygodniu wciąż podejmowano decyzje o likwidacji źle rokujących upraw ozimych. Na tych polach są wysiewane zboża jare lub rośliny motylkowe.

Rzepaki również nie są w dobrej kondycji. Te plantacje, których nie zlikwidowano i które dobrze rokowały, są rzadkie, a rośliny są bardzo słabo rozwinięte. Zaczynają natomiast kwitnąć rośliny gorzej odżywione lub nie zaopatrzone w odpowiednią dawkę azotu ze względu na brak dostatecznych opadów deszczu. Najlepiej rokują te rzepaki, na których zastosowano pełne nawożenie azotowe lub nawet w wyższych dawkach niż w poprzednich latach. Roślina, dzięki temu że ma do dyspozycji większą ilość azotu, przedłuża fazę wegetatywną i nie strzela tak szybko w pęd, a w rezultacie tworzy rozgałęzienia boczne. W ostatnich latach w praktyce rolniczej powszechnie zaczęto stosować tzw. dawki startowe NPK. W bieżącym roku na plantacjach, gdzie zastosowano ten system nawożenia, rośliny dużo lepiej się regenerowały po przezimowaniu.

Zboża jare, które wysiewano na początku marca, znajdują się już w fazie początku krzewienia. Najwyższy czas na ochronę herbicydową tych upraw. Rekomendowane przez nas rozwiązanie to Dragon 450 WG 33 g/ha lub Dragon 450 WG 25 g/ha + Chwastox 750 SL w dawce 0,5 l/ha.

Żuławy, Warmia i Mazury
Liczne plantacje pszenicy ozimej są w bardzo słabym stanie. Rolnicy nadal podejmują decyzje o przesiewach. Coraz większe zagrożenie stanowi zachwaszczenie wtórne takimi chwastami jak samosiewy rzepaku, rumiany, chaber, przytulia, poziewniki szorstki. Pszenice w dobrej kondycji osiągnęły stadium 1-kolanka. Jednak wciąż jest wiele plantacji, które ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe nie krzewią się.

Rzepak ozimy zaczął strzelać w pęd, ale stosunkowo nieliczne plantacje rokują na tym etapie przyzwoity plon. Po ostatnich przymrozkach (do -7°C na północnym wschodzie Polski) widoczne są uszkodzenia pędów oraz silnie ograniczone pobieranie składników pokarmowych. Liście są zdeformowane, a ich obrzeża przybrały kolor antocyjanowy.


Buraki cukrowe się wyrzędowały i są w fazie liścieni. Przy optymalnych warunkach pogodowych rekomendujemy nalistną aplikację Powertwin 400 SC 1 l/ha + Metafol 700 SC 1 – 1,5 l/ha.

Pszenica jara jest obecnie w fazie 3-4 liści, lecz rolnicy zmagają się z bardzo dużym zachwaszczeniem chwastami dwuliściennym. W tej sytuacji proponujemy następujące rozwiązania:

  • Dragon 450 WG 33 g/ha lub mieszaninę Chwastox 750 SL w dawce 0,5 l/ha + Dragon 450 WG 25 g/ha.
  • Tribex 75 WG 15 – 20 g/ha + Starane 250 EC 0,25 – 0,3 l/ha – to rozwiązanie polecamy szczególnie pod względem zwalczania uciążliwych chwastów takich jak chaber bławatek, przytulia czepna.

W tych fazach może pojawiać się mączniak prawdziwy zbóż. Do zapobiegawczego zabiegu polecamy fungicyd Atlas 500 SC w dawce 0,1 – 0,2 l/ha.

Często można zaobserwować także wschody owsa głuchego. Do zwalczania tego chwastu na plantacjach zbóż ozimych i jarych zalecamy zastosowanie Fraxial 50 EC w dawce już od 0,6 l/ha lub Fantom 069 EW 0,7 l/ha w połączeniu z kondycjonerem wody Drill 0,5 l/ha.


Polska południowo-wschodnia
Trwają siewy kukurydzy i słonecznika. Zboża jare szpilkują, a dla wzmocnienia zostały zasilone azotem.

Rozpoczęło się kwitnienie rzepaków, lecz uprawy są w średniej kondycji. Nie odnotowuje się jednak dużej presji szkodników.

Jeżeli prognozy pogody się sprawdzą, do pełni kwitnienia jeszcze daleko. Na roślinach widać objawy problemów z pobieraniem składników (azotu i fosforu) oraz antocyjanowe zabarwienie najmłodszych liści, wywołane chłodem.

Kondycja pszenic ozimych jest bardzo zróżnicowana w zależności od odmian i stanowisk, na których są uprawiane. W dobrym stanie są pszenice uprawianej w technologii bezorkowej, po roślinach strączkowych. Gorzej wyglądają w rejonach, gdzie susza jesienią była największa, a pszenice wysiano po rzepaku i międzyplonach ścierniskowych. W wykonaniu zabiegów regulacyjnych łanu i grzybobójczych wciąż przeszkadza niesprzyjający przebieg pogody. Do zabiegów skracających zboża zalecamy Canopy – produkt oparty o proheksadion wapnia (50 g/l) i chlorek mepikwatu w ilośći (300 g/l). Rekomendujemy dawki od 0,6 – 1,25 l/ha.

Główne zalety produktu to:

  • dobry efekt skracania nawet w pochmurne dni
  • systemiczne działanie niezależnie od temperatury
  • zawartość wysoce aktywnych substancji, które równomiernie kontrolują wysokość łanu

Na plantacjach pszenżyta ozimego rośliny są ciemne i bujne, w dobrej obsadzie. Widać 2-gie kolanko, lecz nie wykonano jeszcze w pełni zabiegu regulacyjnego ze względu
na niesprzyjającą pogodę. W gęstszych łanach pojawia się mączniak.


Polska południowo-zachodnia
W Polsce południowo-zachodniej rozpoczęły się siewy słonecznika i kukurydzy. Do odchwaszczania kukurydzy doglebowo rekomendujemy Succesor T 550 SE 2 l/ha + kondycjoner wody Drill w dawce 0,5 l/ha. W przypadku buraka cukrowego wykonano pierwszy zabieg chwastobójczy. Dobrym rozwiązaniem w tym przypadku jest Powertwin 400 SC 1 l/ha + Metafol 700 SC 1 – 1,5 l/ha.

W pszenicach sianych po kukurydzy wykonano zabieg fungicydowy w fazie T1. Dobrym wyborem produktów w tej fazie jest połączenie Track 300 SC 1 – 1,2 l/ha + 0,3 – 0,5 l Limero 750 EC.

Na wielu plantacjach rzepak ozimy znajduje się w fazie luźnego zielonego pąka. Rolnicy zwlekają z zabiegiem grzybobójczym, gdyż następny tydzień zapowiada się chłodny z przymrozkami.

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Poprzedni artykuł
Raport upraw – tydzień XV
route_baner
Następny artykuł
Raport sadowniczy - kwitnienie