20.09.2018r

Raport upraw – tydzień 38 (2018)

Wczesne siewy

W tegorocznym sezonie siewnym nie można mówić o jakichkolwiek opóźnieniach w pracach polowych. Po bardzo szybkich żniwach, rolnicy żwawo ruszyli do przygotowywania roli i siewu nasion rzepaku ozimego. W niektórych rejonach Warmii i Mazur siewy rozpoczęto już z końcem sierpnia.

Fot. Rzepak, powiat Braniewo, siew 25.07.2018r. Bardzo wczesne siewy zakryły glebę i są w fazie 5-6 liści. Zdjęcie już po zabiegu skracania.

 

Fot. Na zdjęciu rzepak ozimy zasiany w okolicach Bartoszyc 12.08.2018r. Przed zabiegiem zastosowana Conatra 60EC 0,8l/ha (metkonazol 60g/l), dodatkowo zabieg foliQ BorMnS 2kg/ha.

 

Fot. W rejonie Żuław Wiślanych do siewu rzepaków przystąpiono po 15 sierpnia. Gleba była trudna w doprawieniu, ale duża wilgotność wystarczyła na wschody rzepaku.

Wczesne siewy niosą ze sobą pewne zagrożenia, jakimi są wczesna regulacja pokroju rzepaku, dodatkowe nawożenie mikroelementowe czy konieczny monitoring szkodników. Na plantacjach rzepaku są już widoczne naloty muchówek śmietki kapuścianej, pchełek ziemnych oraz tantnisia krzyżowiaczka.

Fot. Przykład żerowania tantnisia krzyżowiaczka (postać larwalna), rekomendujemy stosowanie preparatu Inazuma 130 WG, w dawce 0,25-0,3kg/ha.

 

Fot. Należy pamiętać, że istnieje ryzyko żerowania ślimaków na plantacjach, na których warunki glebowe nie pozwoliły na dostateczną uprawę. Produkt polecany ze względu na wysoką skuteczność i trwałość, to Allowin 04RG w dawce już od 3kg/ha.

Stan plantacji w północnej części Polski jest bardzo zróżnicowany. Wynika to przede wszystkim z różnych terminów i warunków glebowych samego siewu. Należy mieć również na uwadze, iż długoterminowy brak opadów naraża rośliny na stres wodny, dlatego polecamy zabieg preparatem Route Absolute w dawce 0,8l/ha, do fazy 4-6 liścia właściwego.

Przeprowadzone badania nie pozostawiają jednak złudzeń – najtrudniejsza sytuacja w kraju panuje w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Długoterminowe braki opadów spowodowały suszę, a ta z kolei przełożyła się na problemy z kiełkowaniem roślin.

Fot. Pole obsiane rzepakiem, okolice Gorzowa Wielkopolskiego. Wschodów brak.

 

Fot. Rzepak zasiany 20.08.2018r., wschody na poziomie 20%, brak opadów.

Na chwilę obecną, wielu rolników zaczyna kosić kukurydzę. Plony są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, głównie klimatyczno-glebowych. Na północy kraju rozpoczęto już siewy jęczmienia ozimego oraz trwają przymiarki do siewu żyta ozimego.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Autor: dr Marek Reich 

we współpracy z Doradcami Technicznymi Agrii

Poprzedni artykuł
Karty agrotechniczne Agrii Demo 2018 już są!
route_baner
Następny artykuł
Raport upraw - tydzień 43 (2018)