Raport upraw – tydzień 38

Warmia, Mazury oraz Podlasie

Na terenie Warmii i Mazur trwają siewy zbóż. Rolnicy po trudnej zimie wybierają odmiany o wysokiej mrozoodporności i wiernym potencjale plonowania. Wysiane zostały jęczmiona, żyta, pszenżyta, częściowo również pszenice.

Warunki do siewu nie są sprzyjające. Na glebach lżejszych już można zaobserwować okresowe susze i siew wykonywany jest w przesuszoną glebę. Na glebach cięższych, zwłaszcza na wzniesieniach, obserwuje się brak wschodów wcześnie posianych zbóż. W takich warunkach, w przypadku odchwaszczania zbóż zastosowanie doglebowych rozwiązań może mieć ograniczoną skuteczność z powodu nadmiernej suszy glebowej.

Pojawiają się sygnały o występowaniu mszyc, dlatego rozpoczął się monitoring plantacji (głównie jęczmienia ozimego i rzepaku). Można już zaobserwować pierwsze efekty skuteczności herbicydów nalistnych w rzepaku, np. Salsa 75 WG w dawce 10 g/ha z dodatkiem adiuwantu Torpedo II.

 

Żuławy

W rejonie trwa susza. Jej objawy są najbardziej widoczne na plantacjach rzepaku wysianego z końcem sierpnia i początkiem września. W ekstremalnych warunkach rzepaki mają dopiero wykształcone liścienie. Rzepaki posiane wcześnie są niewyrównane.

Na Żuławach trwają siewy pszenic. Pierwsze zaczynają szpilkować, jednak ze względu na złe warunki wilgotnościowe nie wykonują zabiegów odchwaszczających, a wręcz mają problem
z podjęciem decyzji, jakie produkty i w jakich dawkach zastosować.

Mimo wszystko wskazane byłoby zaopatrzenie się już teraz w herbicydy, aby w odpowiednim momencie być gotowym na wykonanie zabiegów odchwaszczających.

 

Polska północno-zachodnia

Sucha i – jak do tej pory – ciepła aura pogodowa utrudnia wyrównanie wschodów zbóż. Niewątpliwie wpłynie to niekorzystnie na wykonywanie zabiegów herbicydowych z uwagi na zróżnicowaną fazę rozwojową roślin. To z kolei może prowadzić do fitotoksycznych objawów na roślinach uprawnych.

Ciepła jesień sprzyja również rozwojowi infekcji szkodników. W ostatnich dniach pojawiło się duże nasilenie mszyc w zbożach i rzepaku ozimym. Wcześnie siane zboża powinny być pod ciągłą kontrolą i w momencie wystąpienia progu szkodliwości należy plantacje opryskać insektycydem. Warto pamiętać o szkodach (spadki plonu), które miały miejsce w wyniku jesiennego nalotu mszyc w 2014 roku oraz mieć na uwadze, że wiosenne zabiegi insektycydowe są już nieskuteczne.

 

Polska południowo-zachodnia

W Polsce południowo-zachodniej padał deszcz.

W siewach uproszczonych rzepaków są wykonywane zabiegi graminicydami (Pilot Max 10 EC + Drill). Na wielu plantacjach obserwuje się nierównomierne wschody rzepaku, więc dawka Pilot Max 10 EC jest dzielona na pół, aby nie uszkodzić małych/wschodzących roślin rzepaku.

W przypadku nierównomiernych wschodów rzepaku ozimego zalecamy zastosowanie 0,8 l – 1 l/ha preparatu Route Extreme. Jest to rozwiązanie, które doskonale sprawdza się w trudnych warunkach polowych, takich jak przesuszona gleba. Ponadto produkt obniża wysokość stożka wzrostu oraz zwiększa zawartość suchej masy, co przyczynia się do dobrego zimowania rzepaku.

 

Polska południowo-wschodnia

Trwają siewy pszenżyta i pszenicy na stanowiskach po rzepaku i strączkowych.

Mimo wystąpienia lokalnych opadów deszczu nadal mamy deficyt wody. Rzepaki są niewyrównane w  swoich fazach rozwojowych. Na roślinach pojawiają się pierwsze objawy suchej zgnilizny kapustnych i bez trudu można w tym roku znaleźć cylindrosporiozę.

Obecnie wykonywane są zabiegi regulacyjne i fungicydowe. Ochrona według  rekomendacji powinna być dwuetapowa z racji wczesnego terminu pierwszego zabiegu. Wielu rolników stosuje mieszaninę Route Extreme w dawce 0,8 l/ha z dodatkiem Helicur 250 EW 0,6 l/ha. W przypadku warunków stresowych i braku wyrównania roślin rzepaku należy uważać z doborem preparatów o bardzo agresywnej regulacji, dlatego rekomendujemy preparat Magnello 350 SC w dawce 0,8 l/ha.

Presja szkodników jest niewielka. Pojawia się gnatarz i tantniś krzyżowiaczek. Stosowane są insektycydy w celu ograniczenia skutków uszkodzeń przez szkodniki.

Siewy jęczmion zostały zakończone. Większość plantatorów już zaopatrzyła się w insektycydy. Zapowiada się długa i ciepła jesień, dlatego warto pamięć o jesieni 2014 i szkodach, jakie wyrządziły wówczas mszyce. Lokalnie można zaobserwować słabą skuteczności zwalczania chwastów produktami o działniu doglebowym, do czego przyczyniła się suszą panująca w momencie prowadzenia zabiegów.

 

Kujawy

Sytuacja na Kujawach jest trudna z uwagi na panującą suszę. Na południu jest najgorzej, jednak w całym rejonie odczuwalny jest już deficyt wody. Wschody rzepaków były utrudnione
i szczególnie plantacje wysiewane po 25 sierpnia są nierównomierne. Na glebach cięższych, gliniastych oraz górkach obsada jest słaba.

Pomimo suszy obserwuje się dobrą skuteczność preparatów doglebowych. Nie ma większych problemów z zachwaszczeniem. Obecnie rzepaki są w fazie 4 – 6 liści właściwych i właśnie prowadzi się w nich zabiegi z użyciem regulatorów wzrostu oraz graminicydów. Rekomendujemy zabiegi z użyciem Magnello 350 SC w dawce 0,8 l/ha oraz Pilot Max 10 EC w dawce 0,35 – 0,4 l/ha z dodatkiem Drill w celu zwalczania samosiewów zbóż jesienią.

Cały czas występuje presja szkodników. Po doświadczeniach z ubiegłego roku szczególnie uważnie monitorowane jest występowanie śmietki. Przy okazji wykonywania zabiegów chemicznych czy też nawożenia dolistnego wskazane jest dodanie insektycydu.

Trwają siewy zbóż ozimych, jednak z uwagi na trudne warunki glebowe część rolników zwleka, licząc na opady deszczu. Te jednak w najbliższym okresie nie są przewidywane. Najgorzej jest na polach po kukurydzy zbieranej na kiszonkę, a także tam, gdzie wysiano poplony ścierniskowe. Te zabrały praktycznie całą wodę.

Rozpoczęły się również zbiory kukurydzy na ziarno. Zaczęto od wcześniejszych odmian. Plony w tym roku zapowiadają się obiecująco, a wilgotność zbieranych plantacji oscyluje obecnie w granicach 30%. Z uwagi na słoneczną pogodę i wysokie temperatury kukurydza jest gotowa do zbioru bardzo szybko.

 

Poprzedni artykuł
Raport upraw - tydzień 37
route_baner
Następny artykuł
Raport sadowniczy - wrzesień