Raport upraw – tydzień 16 (2017)

Warmia i Mazury

W minionym tygodniu każdej nocy w tym regionie występowały przymrozki. Najniższa temperatura została odnotowana w miejscowości Garb Lubawski i wynosiła -6°C. W ciągu dnia temperatury nie przekraczały 10°C.

Na plantacjach rzepaku odnotowano bardzo liczne uszkodzenia przymrozkowe: spękania pędu głównego, zmianę zabarwienia liści na kolor antocyjanowy, a także pęknięcia dolnej części blaszki liściowej. Należy się liczyć z wysokim prawdopodobieństwem wniknięcia przez wspomniane uszkodzenia blaszek liściowych, zarodników zgnilizny twardzikowej co w praktyce oznaczałoby przyspieszenie zabiegu na przysłowiowy płatek – do terminu tuż przed zakwitnięciem. Warto połączyć ten zabieg z opryskiem przeciwko słodyszkowi rzepakowemu w formie preparatu Avaunt 150 EC w dawce 0,17 l/ha.

 

Żyta ozime znajdują się już w fazie 2. – 3. kolanka, natomiast pszenżyta ozime w fazie drugiego kolanka, podobnie jak pszenice. Na wielu plantacjach nie przeprowadzono jeszcze żadnych zabiegów fungicydowych. Będą one wykonywane po ustabilizowaniu się pogody (należy się spodziewać porażenia mączniakiem, septoriozą oraz rdzami). Na zdjęciu poniżej widoczny rozwój mączniaka w kontrolowanych warunkach.

 

Na wielu polach odnotowano objawy fitotoksyczności po zastosowaniu herbicydów z grupy regulatorów wzrostu, co jest przede wszystkim efektem drastycznych spadków temperatur po wykonaniu zabiegów. Należy monitorować plantacje, gdzie niedawno wykonano zabiegi odchwaszczające w pszenicach.

 

Żuławy

Obecnie ze względu na panujące warunki pogodowe wstrzymane zostały wszelkie zabiegi ochronne w uprawach polowych. Nocne spadki temperatur najdotkliwiej odczuwają rzepaki, które reagują na tę niekorzystną pogodę wyginaniem i pękaniem pędu głównego. Na górnych częściach roślin widać powykrzywiane liście oraz antocyjanowe zabarwienie.

 

Wcześnie siane pszenice ozime znajdują się w fazie BBCH 31 (1. kolanko). To optymalny termin na pierwszy zabieg skracający, jednak niesprzyjający przebieg pogody nie pozwala na jego wykonanie. Tam, gdzie wykonano takie zabiegi i bardzo krótko po nich pojawiły się fale przymrozków, można obserwować przypalone plantacje.

Buraki cukrowe zaczynają już wschodzić. Zalecamy uważną obserwację pod kątem negatywnych skutkach przymrozków i ich wpływu na tę uprawę.

 

Polska północno-zachodnia

Podobnie jak w minionym tygodniu, największym problemem na plantacjach zbóż jest niekorzystny przebieg pogody. W wielu przypadkach wykonano zabiegi regulacyjne, jednak nadal pozostaje problem ich skuteczności spowodowany niską temperaturą. W miarę możliwości wjazdu w pole są planowane zabiegi fungicydowe oraz chwastobójcze. Zalecamy kontrolę skuteczności zabiegów regulacyjnych i w miarę potrzeb wykonanie korekty preparatem dopasowanym do warunków pogodowych. W tej fazie zbóż ozimych zalecamy sięgać po trineksapak etylu lub etefon. Zaczynają pojawiać się choroby (mączniak prawdziwy zbóż i traw) oraz chwasty.

Rzepaki wyglądają bardzo dobrze. W ostatnim tygodniu odnotowano bardzo duże przyrosty. Rośliny rzepaku wytworzyły bardzo dużo rozgałęzień bocznych i cały czas wytwarzają nowe.
W niektórych gospodarstwach wykonuje się jeszcze spóźnione zabiegi regulacyjne. W nadchodzącym czasie kluczowym problemem będzie słodyszek. Rekomendujemy monitoring plantacji oraz odpowiedni dobór preparatu. Bardzo dobrą propozycją jest Avaunt 150 EC  (indoksakarb) w dawce 0,17 l/ha. Działa on w bardzo szerokim zakresie temperatur (5 – 25°C) przez 14 dni.

Kolejnym problemem w rzepaku są początkowe objawy niedoborów siarki (widoczne na zdjęciu poniżej). Wynikają one nie tylko z niedoboru tego pierwiastka w glebie, ale także z wpływu niskich temperatur. W takich warunkach doraźnie zalecamy, do początku kwitnienia rzepaku, zabieg dolistny np. z użyciem FoliQ MagSK-op w dawce 3 kg/ha lub FoliQ S Siarkowy w dawce 3 l/ha.

 

Alarmujące są także podłużne pęknięcia na łodygach rzepaku, które spowodowane są intensywnym przyrostem oraz wahaniami temperatury. Uszkodzenia te stanowią łatwe wejście dla patogenów. Przy zabiegu na słodyszka rekomendujemy dodatek fungicydu (tiofanat metylowy, flutriafol).

Od siewów buraka cukrowego minęło już ponad 10 dni. Wkrótce będą wykonywane pierwsze zabiegi odchwaszczające. Pogoda znacznie wyhamowała rozwój łubinu i grochu, natomiast groch niebawem wytworzy wąsy czepne. W tym momencie można wykonać zabiegi korekcyjne na chwasty.

Większość rolników czeka z siewami kukurydzy z powodu zbyt zimnej gleby. Biorąc pod uwagę niesprzyjającą aurę pogodową, prawdopodobnie siewy przesuną się na koniec kwietnia.

 

Polska południowo-zachodnia

W regionie południowo-zachodnim również mieliśmy do czynienia z niekorzystnym przebiegiem pogody. Temperatury w ciągu ostatniego tygodnia wahały się w przedziale 2 – 6°C w ciągu dnia, natomiast w nocy odnotowywano przymrozki na poziomie -2°C.

Codziennie notowano opady deszczu, natomiast w Kotlinie Kłodzkiej i pasie podgórskim – opady śniegu.

 

Polska południowo-wschodnia

Zmienna pogoda (przymrozki i opady deszczu) w ubiegłym tygodniu skutecznie uniemożliwiała wykonywanie zabiegów. Wystąpiły również opady śniegu, miejscami bardzo obfite. Aktualnie nie odnotowuje się niedoborów wody.

 

Mimo, że nie ma jeszcze wielkich strat w uprawach, należy uwzględnić zapowiadane przymrozki, a nawet mrozy w nocy z czwartku na piątek, które mają sięgać nawet -9°C. Odporność pąków rzepaku na przymrozki będzie zależeć od spadku temperatury, fazy rozwojowej i kondycji uprawy. Tam, gdzie plantacja jest zdrowa i odżywiona mikroelementami, straty będą mniejsze.

Zboża ozime nie powinny szczególnie negatywnie reagować na zmienności pogodowe. Należy obserwować ich stan zdrowotny. Obserwuje się już obecność mączniaka. Trwają już pierwsze zabiegi fungicydowe i herbicydowe.

Wiele wątpliwości budzą zasiewy kukurydzy i buraków. Wielu rolników zasiało już znaczne areały tych upraw, niestety nienagrzana gleba i nadmiar opadów odbije się na wschodach
i kondycji młodych siewek. Należy liczyć się z przesiewami najwcześniej sianych plantacji.

Wraz z poprawą pogody rozpocznie się duże natężenie prac polowych. Zabiegi w zbożach, zabiegi w rzepaku przeciwko słodyszkowi, kolejne dawki azotu w pszenicach – wszystko będzie pilne.

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym  użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Poprzedni artykuł
Przymrozki w sadach
route_baner
Następny artykuł
Raport sadowniczy - majówka