Raport upraw – tydzień 15 (2017)

Polska południowo-zachodnia

Podobnie jak w całym kraju, odnotowaliśmy tu zmienne temperatury (w ciągu dnia od 6 – 9°C nawet do 21°C, nocą do 2°C). Codziennie występowały przelotne opady deszczu.

Pszenice są porażone mączniakiem oraz fuzariozami, szczególnie uprawiane po przedplonach kukurydzianych. Pojawiła się również DTR.

Po jesiennych zabiegach plantacje są wolne od zachwaszczenia. W przypadku braku zabiegów jesiennych nadal trzeba pamiętać o konieczności wykonania zabiegów herbicydowych.

Pszenice siane we wrześniu znajdują się w fazie końca krzewienia, natomiast te po przedplonie kukurydzianym są na początku fazy krzewienia. Zalecamy wykonanie oprysku nawozem mikroelementowym FoliQ CuMnS Plus w dawce 2 kg/ha oraz zastosowanie wybranego regulatora wzrostu, np. Shorti 725 SL w dawce 1 – 1,2 l/ha.

Rzepaki, które znajdują się w fazie zwartego zielonego pąka, aktualnie są wolne od porażenia chorobami.

 

Polska południowo-wschodnia

Ostatni okres przyniósł ogromne wahania warunków pogodowych. Na przemian występowały dni z temperaturą dzienną 18°C oraz 5 – 7°C. Nocą obserwowaliśmy znaczne spadki temperatury. Wystąpiły na zmianę opady deszczu, deszczu ze śniegiem i gradu.

W pszenicach nie obserwuje się jeszcze nowych ognisk chorobowych. W nielicznych przypadkach stosowane są zabiegi na T0. Tam, gdzie nie ma jeszcze konieczności stosowania morfolin o działaniu wyniszczającym przeciwko mączniakowi, rekomendujemy Atlas 500 SC w dawce 0,1 – 0,2 l/ha o długim działaniu zapobiegawczym. Pszenice są w fazie pierwszego kolanka i tam, gdzie wystąpiły obawy o przekrzywienie, będą wykonywane drugie zabiegi skracające w zależności od warunków agrotechnicznych. Przewiduje się kolejną dawkę nawozów azotowych w ilości 60 – 80 kg N/ha.

 

Sytuacja na plantacjach sianych w optymalnym terminie jest dobra. W nielicznych przypadkach pozostaje jeszcze wykonanie zabiegów odchwaszczających, zbliża się także zabieg regulacji wysokości łanu. Warto rozważyć aplikację Canopy z uwagi na przebieg pogody (działa efektywnie już od 5°C i nie wymaga optymalnego nasłonecznienia). Ciekawostką są uszkodzenia gradowe (zdjęcie), czasami mylone z objawami wystąpienia objawów chorobowych mączniaka.

Na plantacjach rzepaku ozimego dobiegają końca  zabiegi graminicydowe na samosiewy zbóż oraz zabieg poprawkowy na chwasty dwuliścienne mają się ku końcowi. Wykonano już zabieg fungicydowy połączony z zabiegiem na chowacza. Plantacje dobrze rokują, znajdują się  w fazie zwartego, zielonego pąka, w obsadzie średnio 30 – 45 roślin/m2. Przewiduje się dokarmianie dolistne RSM lub mocznikiem. Z uwagi na przebieg pogody oraz na to, że zastosowano już fungicydy, może okazać się, że łany rzepaku w tym roku będą niższe.

Jęczmień ozimy znajduje się w fazie pierwszego/drugiego kolanka. Obserwujemy niewielkie porażenia chorobami, które można opanować za pomocą fungicydów stosowanych w fazie T1.

Do obecnej chwili zastosowano już średnio już 140 kg N/ha, co oznacza, że rośliny zostały zaopatrzone w optymalną dawkę tego składnika.

 

Warmia i Mazury

Po bardzo intensywnym okresie wykonywania zabiegów w zbożach i rzepaku wstrzymano prace polowe ze względu na bardzo złą aurą. Intensywne opady deszczu oraz niskie temperatury (w dzień 4 – 6°C,  w nocy około 0°C) spowodowały porażenie pałecznicą zbóż i traw. Warunki panujące w tym sezonie bardzo sprzyjają rozwojowi się tej choroby .

W ostatnich dniach tygodnia przymrozki na poziomie do -4°C spowodowały uszkodzenia liści rzepaku: pofałdowanie, a od spodniej strony pęknięcia. Należy już rozważyć zabieg fungicydowy, aby zaleczyć rany (intensywny wzrost rzepaku spowodował liczne spękania łodyg, co stanowi potencjalne źródło infekcji).

 

Obfite opady deszczu na północy Warmii ograniczają możliwość wjazdu na pola i jednocześnie nie sprzyjają siewom nasion zbóż jarych i roślin strączkowych. Obserwujemy duże straty spowodowane wymoknięciami. Jeżeli warunki pogodowe się poprawią, rolnicy będą wykonywać zabiegi zwalczania chwastów oraz regulacji wzrostu wraz z pierwszą ochroną fungicydową w zbożach. W ochronie rzepaku przewiduje się kolejny zabieg fungicydowy  (np. z użyciem Toben 500 SC w dawce 1 l/ha). Ponadto należy zwrócić uwagę na wysokie prawdopodobieństwo pojawienia się słodyszka rzepakowego, co w praktyce będzie oznaczać połączenie zabiegu fungicydowego z insektycydem – Avaunt 150 EC 0,15 l/ha.

 

Żuławy

Pszenice ozime na większości plantacji zostały już odchwaszczone, a te wcześnie siane osiągnęły już fazę pierwszego kolanka. Nieliczni rolnicy wykonali już zabiegi skracania, jednak zdecydowana większość ze względu na złe warunki pogodowe nie przeprowadziła jeszcze oprysków. Pszenice jare zaczęły już wschodzić i aktualnie mają 1 – 2 liście.

 

Rzepak ozimy jest obecnie w mocno zaawansowanej fazie wydłużania pędu. Plantacje są w dobrym stanie z wyjątkiem miejsc podmokłych  i podtopionych.

 

Polska północno-zachodnia

Buraki cukrowe zostały już zasiane lub są w trakcie siewów. W najbliższym czasie będą wykonywane zabiegi herbicydowe.

 

Łubiny powschodziły, a zabiegi doglebowe okazały się bardzo skuteczne. Jest to efekt dobrego uwilgotnienia gleby. Jęczmień browarny jest w trakcie siewów.

Groch w większości przypadków zaczyna wschodzić. Zabiegi doglebowe również okazały się skuteczne, jednak tak samo jak w przypadku łubinu, coraz większym problemem są samosiewy rzepaku.

Sporadycznie można znaleźć plantacje zbóż w niewielkim stopniu porażone mączniakiem. Problemy z fuzariozami na ogół pojawiają się na plantacjach sianach po kukurydzy lub
w zbożach po zbożu.

Zachwaszczenie jest bardzo zróżnicowane. Plantacje, na których wykonano jesienią zabiegi mieszaninami herbicydów lub produktami kompletnymi, są wolne od widocznego zachwaszczenia. Na polach, gdzie wykonano zabieg jedynie na miotłę zbożową i część chwastów 2-liściennych, pojawia się znaczący problem głównie z przytulią czepną oraz innymi chwastami, jak np. jasnoty i przetaczniki. W pszenicach sianych po burakach chwasty pojawiają się, ale zabiegi będzie można wykonać jeszcze w optymalnym terminie.

 

Po zastosowaniu pierwszych fungicydów na suchą zgniliznę kapustnych plantacje rzepaku są wolne od chorób. W zwalczaniu tej choroby dobrze sprawdził się Toben 500 SC. Wykonano również zabiegi fungicydami z grupy regulatorów wzrostu. Rzepaki (również te, których kondycja po zimie budziła obawy) wyglądają bardzo dobrze. W dużym stopniu udało się to dzięki zastosowaniu nawozów mikroelementowych, np. nawozów FoliQ, w tym produktów o właściwościach biostymulacyjnych, np. FoliQ Aminovigor, FoliQ Ascovigor czy Nutri-Phite PGA. Rolnicy w większości zdążyli wykonać na czas zabieg regulatorem wzrostu i zwalczyć pierwszy nalot chowaczy. Przy dalszym, dobrym prowadzeniu łanu i optymalnych warunkach pogodowych są duże szanse na bardzo wysoki plon. W najbliższych dniach decydujący będzie monitoring szkodników i zwalczanie słodyszka rzepakowego, który już zaczyna pojawiać się na plantacjach.

 

Mijający tydzień upłynął pod znakiem zmiennej pogody, więc jest bardzo mało czasu na wykonanie zabiegów. Aktualny pozostaje także problem skuteczności zabiegów przeprowadzanych w takich warunkach. W tygodniu 16-tym trzeba będzie intensywnie lustrować plantacje i w zależności od potrzeb wykonać zaległe zabiegi lub zabiegi korygujące.

Zachęcamy także do nawożenia mobilizującego rośliny rzepaku ozimego i zbóż do szybkiej regeneracji za pomocą nawozów dolistnych FoliQ oraz preparatów o właściwościach biostymulacyjnych. Należą do nich: FoliQ Aminovigor (oparty na aminokwasach
i mikroelementach), FoliQ Ascovigor (preparat oparty na algach morskich) oraz Nutri-Phite PGA, który zawiera szybko działający fosfonian oraz pyroglutaminian odpowiadający za zwiększenie intensywności fotosyntezy i lepsze wykorzystanie azotu przez roślinę.

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym  użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 

Poprzedni artykuł
Raport sadowniczy – połowa kwietnia
route_baner
Następny artykuł
Raport sadowniczy – rośliny jagodowe (przymrozki)