Raport upraw – tydzień 13 (2017)

Polska południowo-zachodnia

W mijającym tygodniu temperatury w nocy wahały się w przedziale 5 – 9°C, natomiast w ciągu dnia 18 – 21°C. Jedynie w środę i czwartek wystąpiły niewielkie opady deszczu (do 4 mm).

W pszenicach sianych po kukurydzy widoczne są pierwsze objawy porażenia fuzariozą. Nadal można znaleźć wiele plantacji z dużym zachwaszczeniem. Dotyczy to pól, gdzie nie wykonano zabiegów z uwagi na późne siewy czy też tam, gdzie nie było możliwości wjazdu w pole z uwagi na obfite opady deszczu.

Pszenice siane pod koniec września znajdują się w końcowej fazie krzewienia. W tych przypadkach zalecamy zastosowanie preparatów  Dragon 450 WG – 33 g/ha, Nomad 75 WG – 100-120 g/ha oraz Starane 250 EC w zależności od struktury chwastów na polu.

 

Pszenice, które były siane po kukurydzy, znajdują się w początkowej fazie krzewienia. Zalecamy regulację łanu przy zastosowaniu regulatora Shorti 725 SL w dawce 1,7 – 2,1 l/ha (w zależności od podatności odmian na wyleganie) oraz aplikacji nawozu dolistnego FoliQ CuMnS Plus w dawce 1,5 – 2 kg/ha.

 

Rzepaki zostały zasilone azotem w łącznej – do tej pory – dawce 170 – 220 kg/ha. W tych rzepakach, które pod koniec wegetacji były wyrośnięte i obecnie dynamicznie się rozwijają, można zaobserwować porażenie szarą pleśnią i mączniakiem rzekomym.

Wykonywane są zabiegi poprawkowe przy zastosowaniu graminicyów, głównie na plantacjach uprawianych w systemie bezorkowym. Pod koniec ubiegłego tygodnia wykonywano zabiegi na chowacza (Dursban 480 EC 0,6 l/ha + Bulldock 0,2 – 0,25 l/ha) oraz zabiegi fungicydowe z efektem skracania, do których często wybierano fungicyd Magnello 350 EC w dawce 0,8 l/ha.

Jęczmiona jare znajdują się w fazie 1-2 liści.

 

W mijającym tygodniu zostały posiane także buraki cukrowe. Zdarzyły się już nawet pojedyncze przypadki siewu kukurydzy.

 

Żuławy

Warunki termiczne ostatniego tygodnia były bardzo sprzyjające. Odnotowano jedynie niewielkie opady na poziomie około 15 mm.

W zbożach obserwuje się niewielkie porażenie (2 -3%) mączniakiem, fuzariozą, septoriozą oraz łamliwością podstawy źdźbła. Na plantacjach nieodchwaszczanych jesienią dominuje przetacznik, jasnoty i przytulia czepna.

Rzepaki są w niewielkim stopniu porażone suchą zgnilizną kapustnych, szarą pleśnią i mączniakiem rzekomym. Na nielicznych plantacjach występuje przytulia czepna i tasznik pospolity.

Tydzień 13 oznaczał dla wielu rolników wykonywanie zabiegów ochronnych przeciwko chowaczom oraz poprawek herbicydowych. Wykonywano odchwaszczanie pszenic, siewy buraków cukrowych oraz bobików.

 

Warmia i Mazury

Na Warmii i Mazurach podtopienia pól to  nierzadki widok. Ponadto, po ostatnich opadach, sytuacja się pogorszyła. Jest to nie tylko spowodowane dużą ilością opadów, ale także stanem ciągów melioracyjnych.

 

Na wielu plantacjach w pszenicy można już zaobserwować łamliwość podstawy źdźbła. Warto prowadzić systematyczne obserwacje pól, aby w odpowiednim momencie zastosować fungicydy. Do ochrony pszenicy rekomendujemy Proline Max 460 EC w dawce 1 l/ha.

Objawy choroby można również zaobserwować w jęczmieniu ozimym. W tej uprawie skutecznym rozwiązaniem również będzie zastosowanie Proline Max 460 EC w dawce 1 l/ha,  w fazie BBCH 29 – 32.

Przewidujemy, że dużym problemem będzie występowanie septorioz, dlatego warto wziąć pod uwagę dobór odpowiedniego fungicydu, np. Phoenix 500 SC i zastosowanie go w dawce 1l/ha w fazie BBCH 29 – 32.

 

Kolejnym bardzo ważnym elementem agrotechnicznym jest odchwaszczanie zbóż ozimych. Jeśli zdiagnozujemy, że mamy do czynienia z chwastami z jesieni, dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie Dragon 450 WG w dawce 33 g/ha.

 

Wystąpiły pierwsze naloty chowaczy, jednak ostatnie opady deszczu ograniczyły ich migrację. Mimo to warto zaopatrzyć się w produkty do ich zwalczania, tj. Dursban 480 EC 0,6 l/ha lub Nurelle D 550 EC w dawce 0,6 l/ha.

Z uwagi na intensywny wzrost rzepaku należy wykonać zabieg fungicydowy o właściwościach regulacyjnych. Proponujemy w tym przypadku Magnello 350 EC w dawce 0,8 l/ha. Rzepak w obecnej fazie rozwoju ma wysokie zapotrzebowaniu na mikroelementy (Bor, Mangan, Molibden). Kompleksowym rozwiązaniem będzie zastosowanie nawozu FoliQ BorMnS w dawce 2 kg/ha.

Kilka cieplejszych dni spowodowało bardzo intensywny rozwój nie tylko rzepaku, ale i zbóż ozimych. Wiele wcześnie posianych zbóż będzie w najbliższym czasie wymagało zabiegu skracania. W przygotowaniach do tego zabiegu należy mieć na uwadze, że środki przeznaczone do tego zabiegu w różnym stopniu reagują na warunki pogodowe. Jednym ze środków najmniej podatnych na pogodę jest Canopy. Środek ten nie wymaga nasłonecznienia podczas wykonywania zabiegu i działa już w temperaturze ok 5°C.

 

Polska południowo-wschodnia

W tym regionie Polski również odnotowano sprzyjające wegetacji warunki termiczne. Na początku tygodnia temperatury w dzień wahały się w granicach 10 – 12°C, od środy do piątku odnotowaliśmy po 15 – 18°C w dzień (nocami 6 – 9°C). W ostatnich dniach tygodnia lokalnie występowały burze i opady deszczu w granicach 5 – 10 mm.

W przypadku chorób zaobserwowano jedynie piknidia mączniaka na najstarszych liściach pszenicy.

Niezbędne są zabiegi odchwaszczające na plantacjach pszenicy, na których jesienią nie udało się ich wykonać ze względów pogodowych. Tam, gdzie pozwala na to faza rozwojowa, proponujemy wykonanie zabiegu przeciwko miotle i chwastom 2-liściennym preparatami Dragon 450 WG i Nomad 75 WG. Zalecamy również wykonanie zabiegu regulatorem wzrostu Shorti 725 SL w dawce 0,6 l/ha oraz nawozami dolistnymi FoliQ CuMnS Plus 1,5 kg/ha i FoliQ Mikromix 0,5 l/ha.

Plantacje pszenicy znajdują się w różnych fazach rozwojowych w zależności od terminu siewu. W najgorszej kondycji są pszenice siane po kukurydzy i w trakcie opadów deszczu (opady występowały niemal nieprzerwanie przez cały październik).

 

W rzepakach, które najczęściej występują w fazie formowania łodygi, obserwujemy przede wszystkim suchą zgniliznę kapustnych. Zalecamy wykonanie zabiegu jednym z fungicydów, tj. Magnello 350 EC 0,8 l/ha lub Toprex 375 SC 0,5 l/ha (w zależności od stanu przezimowania, obsady i wielkości roślin).

Na chowacza wykonano już zabiegi, stosując często Dursban 480 EC 0,6 l/ha + Bulldock 0,2 – 0,25 l/ha.

Rzepaki w większości są w dobrej kondycji. Na glebach ciężkich pojawiła się w dość dużym nasileniu kiła kapusty (jednak nie zdecydowano się jeszcze na zaoranie takich plantacji).  Z drugą dawką azotu rzepaki zostały zasilone łącznie w ilości 200 – 240 kg N/ha.

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym  użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Poprzedni artykuł
O potrzebie rozwoju
route_baner
Następny artykuł
Prosto z budowy: inwestycja w Aleksandrowie cz. 4