22.05.2018r

Raport upraw – jagodowe – tydzień 20 (2018)

Raport upraw – jagodowe – tydzień 20 (2018)

 

Zagrożenie chorobami

W pierwszej połowie maja mieliśmy do czynienia z wysokimi temperaturami, które spowodowały gwałtowne przyśpieszenie wegetacji roślin jagodowych. Ciepła pogoda
i brak opadów przyczyniły się do uśpienia potencjału większości chorób grzybowych. Warunki te natomiast sprzyjały szybkiemu rozwojowi szkodników. Opady które wystąpiły w ostatnich dniach przyczynią się do nasilenia presji chorób grzybowych.

Trwa kwitnienie najważniejszych gatunków jagodowych. Ten okres jest newralgicznym moment rzutujący na jakość owoców podczas zbiorów. Opady w trakcie kwitnienia zwiększają  presję ze strony grzybów powodujących szarą pleśń. To właśnie w tym okresie dochodzi do najsilniejszych infekcji Botrytis cinerea. Błędy w ochronie popełnione w tym momencie powodują nasilenie objawów w trakcie zbiorów.

Fot. Do najsilniejszych infekcji powodujących szarą pleśń dochodzi w okresie kwitnienia

Zabiegi nie powinny być wykonywane rzadziej niż co 5 – 7 dni, w zależności od warunków pogodowych oraz podatności danej odmiany. W okresie silnej presji i częstych opadów należy sięgać po preparaty systemiczne oparte na dwóch substancjach aktywnych. Warto wybierać środki, które zwalczają również inne choroby, w tym mączniaka
i skórzastą zgniliznę. Wykonując zabiegi na plantacjach w trakcie zbioru, należy zwrócić uwagę na preparaty z krótka karencją.

Na plantacjach malin obserwujemy objawy rdzy maliny, lokalnie w dużym nasileniu, co może skutkować redukcją plonowania. Ciepła wiosna sprzyjała rozwojowi grzyba powodującego tę chorobę, a ostatnie opady mogą doprowadzić do jeszcze większego nasilenia objawów. Należy zlustrować plantacje pod kątem występowania tej choroby
i w przypadku zaobserwowania objawów wykonać zabieg zwalczający, używają jednego z preparatów zawierających difenokonazol lub trifloksystrobinę.

Fot. Objawy rdzy maliny są bardzo specyficzne i są łatwe do rozpoznania

W poprzednich sezonach w wielu regionach na plantacjach obserwowano wystąpienie na roślinach objawów chorób powodowanych przez grzyby z rodzaju Phytophtora.   Patogen ten posiada szeroki zakres roślin żywicielskich (zaliczają się do nich m.in. truskawka, malina, borówka) i wywołuje zróżnicowane objawy chorobowe.

Fot. Objawy Phytophtory na malinie

Na plantacjach truskawek występują dwie choroby powodowane przez Phytophthora cactorum skórzasta zgnilizna owoców truskawki oraz zgnilizna korony truskawki. Ciepła i wilgotna pogoda oraz zwięzłe gleby sprzyjają infekcjom. Skutecznie choroby te pomagają zwalczać nawozy fosforynowe, co zostało potwierdzone licznymi doświadczeniami. My rekomendujemy wykorzystanie w tej walce nawozu MaxiiFos w dawce 1,5 l/ha w mieszaninie z fungicydami lub 2 l/ha solo. Może on być stosowany w formie zabiegów dolistnych, doglebowych lub przy pomocy fertygacji.

 

Szkodniki

Ciepła wiosna sprzyjała rozwojowi przędziorków. Masowo obserwuje się je na liściach truskawki oraz na porzeczkach, zwłaszcza na plantacjach, na których nie wykonano wczesną wiosną zabiegu olejem. Na odmianach truskawki, których owoce jeszcze nie dojrzewają, po zaobserwowaniu występowania szkodnika należy jak najszybciej wykonać zabieg jednym z akarycydów. W przypadku tych szkodników ważne jest dobre pokrycie roślin, dlatego poleca się stosować akarycydy łącznie z adiuwantami, które poprawią penetrację liści przez ciecz roboczą i poprawią skuteczność wykonanego zabiegu.

Polecamy użycie preparatu Designer w dawce 200 – 300 ml/ha. Adiuwant ten bazuje na 2 substancjach poprawiających jakość zabiegu (lateks i silikon).  Do oprysków zwalczających przędziorki należy używać większej ilości wody.

Mimo niskiej jeszcze obecnie presji przędziorka chmielowca na malinie, także należy obecnie wykonać zabieg akarycydem. Zabiegi te zwalczać będą w tym momencie również przebarwiacza malinowca – szpeciela, objawy występowania którego można już obserwować na wielu plantacjach. Należy pamiętać, że jego szkodliwość należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze, uszkadzając liście, prowadzi on do ograniczenia fotosyntezy, po drugie –  jest on również wektorem wirusa plamistości liści maliny.

Fot. Objawy żerowania: przebarwiacza i zwójki na malinie

Oprócz zwalczania roztoczy, należy zwrócić uwagę również na inne szkodniki – mszyce i zwójkówki. Na uprawach kwitnących zabiegi przeciwko tym szkodnikom należy wykonywać wieczorami – po oblocie pszczół.

 

Nawożenie

W obecnym sezonie bardzo ważne jest podanie drugiej dawki azotu, ponieważ składniki z nawozów wysianych wczesną wiosną ze względu na suszę nie zostały w pełni wykorzystane. Obecnie najlepszym rozwiązaniem jest wysianie 100 – 150 kg saletry wapniowej lub potasowej. Azot pobudzi wzrost i wzmocni rośliny w intensywnym okresie kwitnienia i owocowania, wapń poprawi jakość owoców.

Dotychczasowa susza na wielu plantacjach spowodowała wystąpienie licznych objawów niedoborów mikroelementów. Szybkim sposobem na uzupełnienie niezbędnych składników jest nawożenie dolistne. Jeśli widoczne są objawy braku kilku składników, najlepszym rozwiązaniem będzie użycie wieloskładnikowego nawozu np.: FoliQ Makro PK w dawce 3-5 l/ha, zawierającego jednocześnie pełny zestaw mikroelementów.

Fot. Niedobory makroelementów na liściach maliny

Okres kwitnienia to również czas na kontynuację stosowania nawozów stymulujących rozwój: FoliQ Ascovigor 2 l/ha + FoliQ Aminovigor 2 l/ha. Dwa – trzy zabiegi taką mieszaniną znacząco wpływają na wzrost plonu poprzez stymulowanie podziałów komórkowy w owocach, poprawę zapłodnienia i ograniczeniu opadania zawiązków.

W truskawkach tuż przed zbiorami oraz w ich trakcie najważniejszym składnikiem wpływającym na jakość owoców, odporność fizyczną i trwałość w obrocie jest wapń. W uprawach jagodowych rekomendujemy użycie MobiCal w dawce 1 – 1,25 l/ha w odstępach 7 – 10 dni. Ten specjalistyczny nawóz wapniowy oprócz wapnia zawiera również krzem i tytan – pierwiastki, które również poprawiają właściwości fizyczne owoców, zwiększają jędrność owoców, co przekłada się także na ograniczenie porażenia przez szarą pleśń.

Fot. Uszkodzenie owocu spowodowane niedoborem wapnia

 

Autor: Hubert Konarski, Specjalista ds. ogrodnictwa

Poprzedni artykuł
Raport sadowniczy - tydzień 17 (2018)
route_baner
Następny artykuł
Najnowszy katalog odmian rzepaku 2018