Raport sadowniczy – zagrożenie przymrozkami

W tym tygodniu pojawiają się przymrozki praktycznie na terenie całego kraju. Sytuacja spowodowana jest napływem powietrza polarno-morskiego z północnej części Europy. Warto ze szczególną uwagą śledzić pogodę i chronić uprawy na miarę możliwości. Najbardziej narażone są gatunki w fazie kwitnienia (grusza, czereśnia, śliwa).

W przypadku jabłoni, która w zależności od odmiany i lokalizacji jest w fazie zielonego/różowego pąka, spadek temperatury do poziomu 2-3°C poniżej zera może zniszczyć około 10% kwiatów.

Czereśnie na Mazowszu są w pełni kwitnienia

Niewątpliwie najskuteczniejszą metodą ochrony przeciw przymrozkom jest zraszanie nadkoronowe. Krople wody pokrywające pąki/kwiaty podczas zamarzania wydzielają ciepło, podnosząc lokalnie temperaturę w roślinie. Instalację uruchamia się, gdy temperatura jest jeszcze na plusie i zraszanie trwa przez cały okres utrzymywania się przymrozku, aż do powrotu temperatur dodatnich. Metoda wymaga często drogiej inwestycji, jednak dzięki tej technice uzyskujemy najwyższą skuteczność, w sprzyjających warunkach chroniąc plon nawet w temperaturze -9°C.

Wrażliwość pąków kwiatowych na chłód w fazie różowego/białego pąka to około -2°C

Mimo że inne metody ograniczające skutki przymrozków chronią rośliny w mniejszej skali, to zastosowane razem mogą dać pozytywny efekt. Przed spodziewanym przymrozkiem należy bezwzględnie skosić trawę/chwasty w sadzie, dzięki czemu ograniczymy efekt radiacji (zgromadzone w ciągu dnia ciepło będzie miało szansę ogrzać powietrze w nocy).

Metody chemiczne
Z naszych obserwacji Agrii wynika, że zastosowanie produktów Foliq Ascovigor oraz Foliq Aminovigor przed spodziewanym przymrozkiem pomaga przygotować pąki/kwiaty na stres związany z spadkiem temperatury poniżej zera. Najlepsze rezultaty osiągane są, gdy zabieg wykonany jest zarówno przed, jak i bezpośrednio po przymrozku. Składniki zawarte w tych produktach (wysoka zawartość aminokwasów, hormonów roślinnych, witamin, mikroelementów i cukrów) stanowi bardzo szeroką gamę substancji o działaniu stymulującym i odżywczym, co pozwala na przygotowanie roślin na stres oraz wspomoże ewentualne procesy regeneracyjne.

Proponowane zabiegi wpłyną korzystnie na zbliżający się proces kwitnienia i zawiązania owoców nawet jeśli przymrozki nie nadejdą. Badania prowadzone na SGGW w Warszawie potwierdziły, że Foliq Ascovigor oraz Foliq Aminovigor stosowane w okolicy kwitnienia wpływają znacząco na lepsze zawiązanie owoców, wyższy plon oraz wielkość owoców.

Rekomendacje Agrii

Termin Produkt Produkt
24-48 godzin przed wystąpieniem przymrozku Foliq Ascovigor 2-3 l/ha
Foliq Aminovigor 2-3 l/ha
Bezpośrednio po przymrozku Foliq Ascovigor 2-3 l/ha
Foliq Aminovigor 2-3 l/ha

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Poprzedni artykuł
Raport sadowniczy - połowa kwietnia
route_baner
Następny artykuł
Raport upraw – tydzień XV