Raport sadowniczy – wrzesień

Zbiory

Wysokie temperatury panujące w pierwszej połowie września oraz znikoma ilość opadów w wielu rejonach kraju spowolniły proces dojrzewania jabłek. Spodziewany wcześniejszy zbiór jabłek czy gruszek nie miał miejsca, a w wielu lokalizacjach zbiory rozpoczęły się w terminie podobnym do sezonu ubiegłego. Szczególny wpływ na tę sytuację miał fakt, że praktycznie do 20 września mieliśmy do czynienia z bardzo ciepłymi nocami. W takim przypadku bilans cukrowy zachodzący w dojrzewających owocach jest niekorzystny dla tworzenia się rumieńca. Sytuacja zmieniła się w ostatnich dniach za sprawą napływu suchych mas powietrza znad Rosji. Mieliśmy do czynienia z pierwszymi przymrozkami, poprawiła się również sytuacja z wybarwianiem się i dojrzewaniem jabłek.

W większości rejonów sadowniczych zebrano odmiany Lobo i Gala. Należy sprawdzać dojrzałość zbiorczą kolejnych odmian. Najprościej można to określić testem skrobiowym. W teście wykorzystuje się reakcję skrobi zawartej w miąższu z płynem Lugola (roztwór jodu  w jodku potasu – łatwo dostępny w aptece). Po naniesieniu płynu na przekrojone owoce tworzy się barwny kompleks, który należy porównać z tablicami wzorcowymi. Inne przydatne metody to pomiar jędrności miąższu czy zawartości ekstraktu.

Wyniki testu skrobiowego na odmianie Szampion pobranej z tego samego sadu.
Po lewej owoce niedojrzałe (zdjęcie z 17.09), po prawej odpowiedni rozkład skrobi
dla tej odmiany (zdjęcie z 22.09)

Choroby przechowalnicze

Pomimo braku opadów nie należy lekceważyć ochrony przeciwko chorobom grzybowym owoców, które będą przeznaczone do długiego przechowywania. Należy pamiętać, że zarodniki grzybów z rodzaju Neofabrea, powodujące gorzką zgniliznę jabłek i gruszek, infekują nawet 6 tygodni przed dojrzałością zbiorczą i pozostają w ukryciu, nie dając objawów chorobowych. Wraz ze spadkiem jędrności miąższu na owocach niedostatecznie chronionych pojawiają się plamy gnilne tzw. oczka. Wysoka wilgotność w chłodni oraz potencjalne uszkodzenia podczas zbioru mogą powodować infekowanie polifagicznego patogena Botrytis Cinerea, powodującego szarą pleśń.  Przy doborze preparatu chemicznego poza skutecznością należy szczególną uwagę zwrócić na karencję. Najszybciej można przystąpić do zbiorów po aplikacji: Switch 62,5 WG (3 dni karencji), Geoxe 50 WG (3 dni karencji), Bellis 38 WG (7 dni karencji).

 

Dolistne nawożenie wapniem i pozbiorcze

Po stosunkowo deszczowym lipcu w ważniejszych rejonach sadowniczych nastał okres bez opadów, który trwa do tej pory. Warunki nie sprzyjały transportowi wapnia z gleby czy pędów do owoców. Na odmianach podatnych, niedostatecznie nawożonych dolistnie, można było już w sierpniu zaobserwować gorzką plamistość podskórną. Jeżeli do zbiorów pozostało jeszcze
5 dni lub więcej, zalecamy dodatkowy zabieg Foliq Amical (5 l/ha) lub MobiCal (1,5 l/ha). Jest to szczególnie istotne dla owoców, które będą przeznaczone do przechowywania.

Bieżący sezon sprzyja pojawieniu się Gorzkiej Plamistości Podskórnej (GPP)

 

W trakcie zbiorów owoców ziarnkowych mamy już utworzone pąki kwiatowe, z których w przyszłym sezonie będą rozwijać się kwiaty, a później owoce. Przed opadnięciem liści składniki pokarmowe są wycofywane do drzewa, odżywiając pąki. Dolistne zabiegi pozbiorcze, dostarczające przede wszystkim azotu, cynku i boru, pozwalają na lepsze odżywienie pąków, poprawienie ich mrozoodporności czy zgromadzenie puli składników pokarmowych, które zostaną wykorzystane wiosną. Nawożenie wskazane jest również w uprawie drzew pestkowych, jeśli nie zostało wykonane wcześniej. Należy pamiętać, że praktycznie do kwietnia drzewa korzystają głównie z substancji zapasowych zgromadzonych w drzewie.

Zalecamy wykonać przynajmniej 2 zabiegi dolistne według poniższego schematu. Nie należy opóźniać zabiegów ani czekać z nimi do końca zbiorów wszystkich odmian, ponieważ istotna jest wysoka aktywność liści.

Po zbiorach warto jeszcze odżywić świeżo założone pąki kwiatowe

 

Rekomendacje Agrii – nawożenie drzew owocowych po zbiorze

 

1. zabieg – jak najszybciej po zbiorze owoców Foliq 36 Azotowy 5 l/ha + Foliq Zn Cynkowy 1,5 l/ha + Foliq Bor/Boronia Mo 2 l/ha
2. zabieg – około 7 dni po pierwszym Foliq 36 Azotowy 5 l/ha + Foliq Zn Cynkowy 1,5 l/ha + Foliq Bor/Boronia Mo 2l/ha

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Poprzedni artykuł
Raport upraw - tydzień 38
route_baner
Następny artykuł
Raport upraw - tydzień 40