Raport Sadowniczy – szkodliwe roztocza w sadach

szkodniki

Wysokie temperatury które miały miejsce w drugiej połowie czerwca, wyraźnie przyspieszyły rozwój szkodliwych roztoczy i szpecieli w sadach. Okres lata to czas, kiedy obserwuje się największe zagrożenie ze strony tej grupy szkodników, szczególnie w sadach, gdzie nie zostały wykonane zabiegi przed czy po kwitnieniu lub presja w ubiegłym roku była wysoka. Notuje się wysokie porażenie w nowych nasadzeniach i jest to najprawdopodobniej efekt niedostatecznego zwalczania tej grupy szkodników w szkółkach.

 

Liść jabłoni z liczną populacją przędziorków (fot. IPSAD)

Przędziorkowiec owocowiec
Jest polifagiem występującym na ponad 80 gatunkach roślin sadowniczych. W Polsce najczęściej spotyka się go na jabłoniach i śliwach, ale również na malinie, gruszy czy gatunkach pestkowych. Zimuje w formie jaj, które wylegają się najczęściej w połowie kwietnia. Popularne w ostatnich latach w naszym kraju zabiegi produktami opartymi na oleju parafinowym (np. Treol 770 EC) wykonane we wczesnych fazach rozwoju drzew wykazują wysoką skuteczność jajobójczą, co z kolei skutkuje mniejszymi problemami ze szkodnikiem w dalszej części sezonu. Szkodnik jest łatwy do rozpoznania ze względu na czerwony kolor, który ciemnieje w kolejnych cyklach rozwojowych. Na grzbiecie samicy można dostrzec wyraźne szczecinki. Długość ciała wynosi około 0,3 mm.

Przędziorek owocowiec (Fot. IPSAD)

Przędziorkowiec chmielowiec
Ten gatunek stwarza w ostatnich sezonach coraz więcej problemów. Jest on również łatwy do rozpoznania ze względu na wyraźne czarne plamki występujące na grzbiecie samic letnich pokoleń. Samica osiąga maksymalnie wielkość 0,6 mm, a samiec 0,4 mm. Szkodnik występuje na wielu gatunkach roślin uprawnych. W warunkach naszego kraju najbardziej daje się we znaki na truskawce, malinie, porzeczce, a coraz częściej również na jabłoni czy gruszy. Powszechnie występuje w szklarniach. Warto podkreślić, że w przypadku przędziorkowca chmielowca formą zimującą są zapłodnione samice schowane w szczelinach kory, resztkach pożniwnych czy pod opadłymi liśćmi. Samice rozpoczynają żerowanie zazwyczaj pod koniec kwietnia. Zabieg preparatami olejowymi nie wpływa na redukcję populacji tego gatunku.

Przędziorek chmielowiec żerujący na malinie; widoczne również jaja letniego pokolenia

Rubinowiec owocowiec
Lokalnie problemy stwarza również mniej popularny, trochę zapomniany Rubinowiec owocowiec. Gatunek ten spotykany jest częściej w sadach zaniedbanych (przeciwnie do pozostałych gatunków). Charakterystyczna dla tego roztocza jest wyraźnie dłuższa pierwsza para odnóży. Zimuje w formie jaj, a długość ciała samicy osiąga około 0,5 mm.

Rubinowiec owocowiec (Fot. IPSAD)

Ochrona – rekomendacje Agrii
Zalecamy dokładną lustrację sadów i plantacji jagodowych pod kątem obecności przędziorków. Ze względu na małe rozmiary szkodnika wskazane jest użycie lupy czy mikroskopu. Szkodliwe roztocza oraz szpeciele są szkodnikami trudnymi do zwalczania. Żerują na dolnej stronie liścia, do których jest trudno dorzeć z cieczą roboczą. Konieczne jest użycie większej ilości cieczy roboczej oraz dodanie do mieszaniny zbiornikowej wysokiej jakości kondycjonera wody (np. Designer).

Niezmiernie istotne jest rotowanie stosowanymi akarycydami, gdyż grupa szkodników jest podatna na wytworzenie odporności. Od zeszłego roku została rozszerzona etykieta środka Pyranica 20 WP z substancją czynną tebufenpirad. Preparat należy do najbardziej lubianej przez sadowników grupy zwalczającej wszystkie stadia ruchome szkodnika oraz jaja letnie. Warto podkreślić, że preparat działa wgłębnie (translaminarnie) – przemieszcza się na dolną stronę liści. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie polecane do aktualnych zabiegów.

Termin Produkt i dawka
W przypadku zagrożenia – 3 formy ruchome na liść Pyranica 20 WP 0,4 – 0,5 kg/ha + Designer 150 – 200 ml/ha

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Poprzedni artykuł
Raport Sadowniczy – połowa czerwca
route_baner
Następny artykuł
Biuletyn Agrii - nr 1