30.08.2017r

Raport sadowniczy – sierpień

Czy sprawdzą się prognozy?

Rokrocznie w sierpniu, na konferencji Prognosfruit, która tym razem odbyła się w Hiszpanii, prezentowany jest raport Światowej Organizacji Producentów Jabłek i Gruszek na temat planowanych zbiorów tych owoców w Europie. W związku z anomaliami pogodowymi (przymrozki, opady śniegu, gradobicia), które dotknęły wiosną na dużą skalę nie tylko nasz kraj, ale również m.in. Włochy, Holandię, Belgię i Niemcy, planowana produkcja jabłek w całej Unii Europejskiej jest znacznie  niższa niż w latach ubiegłych. Przewiduje się, że zbiory jabłek  w UE wyniosą około 9 mln 340 tys. ton, co oznaczałoby spadek w stosunku do roku ubiegłego o 21%. Warto zwrócić uwagę, że po raz ostatni z produkcją jabłek w Europie na poziomie poniżej 10 mln ton mieliśmy do czynienia w 2010 r.  (9,74 mln ton). Jedynie w 5 krajach (Austria, Chorwacja, Węgry, Portugalia, Słowacja) spodziewana jest produkcja jabłek wyższa niż  w ubiegłym roku. Większość krajów prognozuje jednak plony znacznie niższe: Belgia -68%, Niemcy -46%, Włochy -23%, Holandia -26%, Francja -8%. Prognoza zbiorów dla Polski to 2 mln 870 tys. ton jabłek, co oznacza spadek wobec rekordowego 2016 roku o 29%.

W przypadku  gruszki w skali UE prognozuje się zbiory zbliżone do 2016 roku – około 2,15 mln ton. Wyższych zbiorów spodziewają się chociażby Portugalczycy, Hiszpanie czy Włosi. W naszej części Europy zbiory tego gatunku będą również niższe niż zwykle: Polska -27%, Niemcy -46%, Belgia -7%, Holandia -18%.

Prognozowane zbiory jabłek w wybranych krajach UE wobec poprzedniego roku
(podane w tys. ton, źródło: wapa-association.org)

Zbliża się końcowy termin dojrzewania zimowych odmian jabłek i gruszek. Rozpoczęły się zbiory odmian wczesnych jabłek, takich jak Paulared, Piros czy Celeste. W przypadku odmian zbieranych we wrześniu i październiku, szczególnie z przeznaczeniem do przechowywania, należy jeszcze zwrócić uwagę na ich odpowiednie przygotowanie.

Zwójkówki – zachowajmy czujność do końca

Na przełomie sierpnia i września mogą wystąpić loty motyli szkodliwych zwójkówek. Owocom zagrażają przede wszystkim końcówka drugiego pokolenia zwójki siatkóweczki oraz drugie pokolenie zwójki bukóweczki. W przypadku z. bukóweczki, w rejonie centralnej Polski, obserwowaliśmy liczne odłowy szkodnika w III dekadzie sierpnia. Jest to jednak informacja poglądowa, a decyzję o potencjalnym zabiegu należy oprzeć o odłowy dla własnej lokalizacji oraz bieżący monitoring. W tym momencie warto przypomnieć karencję dostępnych na rynku środków zwalczających szkodliwe gąsienice, gdyż podczas wyboru insektycydu kluczową rolę odgrywa m.in. ten parametr oznaczający czas, jaki musi upłynąć od zabiegu do zbiorów.

Loty drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki dobiegły końca, należy jednak zwrócić uwagę na zagrożenie ze strony zwójki siatkóweczki i bukóweczki. Konieczny jest monitoring.

 

Karencja dla przykładowych insektycydów zwalczających szkodliwe gąsienice w uprawie jabłoni:
Produkt Karencja
(czas, jaki musi upłynąć od zabiegu do zbioru)
Affirm 095 SG 3 dni
Steward 30 WG 7 dni
Runner 240 SC 14 dni
Coragen 200 SC 14 dni
Mospilan 20 SP 14 dni
Calypso 480 SC 14 dni

 

Choroby przechowalnicze

Należy pamiętać, że do porażenia grzybami powodującymi gnicie owoców dochodzi przede wszystkim jeszcze podczas wzrostu owoców, a w chłodni występują dopiero objawy chorobowe. Tak jest chociażby z popularną gorzką zgnilizną jabłek, powodowaną przez grzyby z rodzaju Neofabrea, której objawy widoczne są wraz z upływem czasu i spadkiem jędrności owoców, jednak infekcje patogena odbywają się nawet kilka tygodni przed zbiorem. Z kolei szara pleśń ma swój początek jeszcze wcześniej, bo w okresie kwitnienia/opadania płatków kwiatowych, jednak dalszy rozwój choroby, w tym infekowanie kolejnych owoców, może mieć miejsce również podczas przechowywania. Tegoroczne warunki pogodowe (deszczowy sierpień – w wielu lokalizacjach ponad 100 l opadu/m2) wskazują na wyższe zagrożenie gorzką zgnilizną w porównaniu do lat bardziej suchych. Ryzyko wystąpienia szarej pleśni czy pleśnienia przygniezdnego również jest większe ze względu na warunki panujące w okresie kwitnienia (przymrozek, gorsze warunki do zapylenia i zawiązania, mniejsza liczba nasion w owocach).

 

Mając na uwadze powyższe różnice, w celu bezpiecznego przechowania jabłek, szczególnie odmian wrażliwych, przynajmniej na 4 tygodnie przed spodziewanym zbiorem należy rozpocząć ochronę przeciwko chorobom przechowalniczym. Polecamy bazować przynajmniej na 2 substancjach aktywnych. Do pierwszych zabiegów warto wykorzystać środki oparte na kaptanie, następnie dwa typowe zabiegi wykonać około 3 tygodnie i 1 tydzień przed zbiorem. Również w tym przypadku zwracamy uwagę na karencję dostępnych środków.

 

Produkt Karencjadla jabłoni
Geoxe 50 WG 3 dni
Switch 62,5 WG 3 dni
Bellis 38 WG 7 dni
Zato 50 WG 14 dni
Luna Experience 400 SC 14 dni
Fontelis 200 SC 21 dni

 

Wapń – najważniejszy do przechowywania

W przypadku nawożenia dolistnego najistotniejsze w ostatnich tygodniach poprzedzających zbiór jest dostarczenie bezpośrednio do owoców wapnia. Owoce prawidłowo odżywione tym składnikiem są mniej wrażliwe na choroby fizjologiczne, takie jak gorzka plamistość podskórna, czy oparzelizna powierzchniowa. Znacznie zredukowane jest również ich tempo oddychania, co z kolei oznacza wolniejszy spadek jędrności podczas przechowywania. Niezależnie od dotychczas wykonanych zabiegów warto ponownie z ochroną przedzbiorczą dostarczyć wapń, szczególnie w przypadku uprawy odmian wrażliwych (Szampion, Ligol, Golden, grupa Jonagolda, Mutsu). Do ostatnich zabiegów zalecamy przede wszystkim nawozy bezazotowe, takie jak FoliQ Amical czy MobiCal. MobiCal zawiera w swoim składzie również krzem, który dodatkowo wpływa m.in. na poprawę jędrności owoców.

 

Dostarczenie z wyprzedzeniem 4- i 3-tygodniowym przed zbiorem nawozów fosforowo-potasowych (Foliq Makro PK 22) poprawia gospodarkę energetyczną roślin, wpływając tym samym na dodatni bilans cukrowy i docelowo bardziej rozległy rumieniec. Pamiętajmy, że nawozów fosforowych nie mieszamy z żadnym produktem wapniowym.

 

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym  użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Poprzedni artykuł
Katalog zbóż ozimych 2017
route_baner
Następny artykuł
Doświadczenie, które procentuje