Raport sadowniczy – sierpień

Zbiory
Zakończyły się zbiory wiśni, rozpoczęły natomiast zbiory śliw, malin jesiennych oraz wcześniejszych odmian jabłek, takich jak ‘Piros’ czy ‘Celeste’. Amatorzy szarlotek mogą już znaleźć na rynkach czy bazarkach ‘Antonówkę’.

Lipiec w Polsce przyniósł liczne opady deszczu. W wielu lokalizacjach spadło w tym miesiącu ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy, czyli znacznie powyżej średniej wieloletniej. Poprawiła się w związku dostępność wody dla drzew czy krzewów owocowych, co z kolei pozytywnie przełoży się na wzrost owoców. Niestety, deszczom niejednokrotnie towarzyszyły grad czy wichury, wskutek czego ucierpiały gospodarstwa m.in. w województwie łódzkim, mazowieckim czy lubelskim.

Niestety obecny sezon sprzyjał niekorzystnym zjawiskom atmosferycznym – na zdjęciu owoce po gradobiciu (okolice Góry Kalwarii oraz Sobienie-Jeziory)

Warto wspomnieć, że w dniach 3 – 5 sierpnia w Hamburgu odbyła się coroczna konferencja ‘Prognosfruit’, podczas której światowa organizacja WAPA (World Apple and Pear Association) szacuje prognozy zbiorów jabłek i gruszek w poszczególnych krajach UE. Oczekiwana produkcja jabłek w całej Unii Europejskiej ma wynieść około 12 mln ton, czyli o 3% mniej niż w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę poszczególne kraje, wzrost produkcji w stosunku do roku ubiegłego planowany jest w Niemczech (+8%), Polsce (+4%), Grecji (+9%), Hiszpanii (+6%) oraz w Wielkiej Brytanii (+3%). Spadki zanotuje więcej krajów, a wśród najbardziej liczących się producentów mniejsze zbiory prognozowane są we Francji (-7%), na Węgrzech (-14%) czy w Belgii (-13 %). Podobnych zbiorów do ubiegłorocznych oczekują Włosi (około 2,3 mln ton).

Planowane zbiory gruszek w Europie wyniosą 2,17 mln ton i będą o 9% niższe niż w roku ubiegłym. W Polsce oczekuje się produkcji rzędu 65 tys. ton i jest to wynik niższy od ubiegłorocznego o 19 %. Największy producent gruszek w UE – Włochy zbiorą 678 tys. ton
(-10 % względem 2015 r.)

prognosfruit

źródło: www.wapa-association.org

Owocówka jabłkóweczka i zwójka siatkóweczka
W większości lokalizacji w pierwszych dniach sierpnia miał miejsce masowy lot drugiego pokolenia owocówki jabłkóweczki. Odłowy na pułapkach feromonowych wskazują na dużą presję tego szkodnika w tym sezonie. W sadach niedostatecznie chronionych obserwuje się wgryzy gąsiennic. Ochłodzenie, z którym mamy do czynienia w ostatnich dniach, jeszcze wydłuży loty szkodnika.

Sierpień to również standardowy termin zwalczania drugiego pokolenia zwójki siatkóweczki. Należy w związku z tym monitorować lot motyli. W zależności od temperatury, maksimum lotu będzie miało miejsce najprawdopodobniej około 20 sierpnia. W tym czasie należy wykonać zabieg, który zwalczy jednocześnie zwójkówki oraz owocówkę.

W zależności od dostępności produktów do zwalczania oraz wcześniejszych zabiegów (staramy się robić rotację insektycydów) należy wybrać Coragen 200 SC (14 dni karencji), Affirm 095 SG (3 dni), Steward 30 WG (7 dni) czy Runner 240 SC (14 dni). Należy pamiętać o zachowaniu karencji, czyli okresie, jaki musi upłynąć od zabiegu do rozpoczęcia zbiorów.

W obecnym sezonie obserwujemy wysoką dynamikę lotu motyli owocówki jabłkóweczki.
Na zdjęciu motyle przywabione do pułapki feromonowej oraz uszkodzone owoce.


Choroby przechowalnicze

Kilka tygodni przed zbiorem rozpoczynamy ochronę przed chorobami przechowalniczymi. Opady deszczu w tym czasie sprzyjają rozprzestrzenianiu zarodników, szczególnie patogenów powodujących gorzką zgniliznę. Choroba, której objawy pojawiają się najczęściej pod koniec okresu przechowywania, ma swój początek w sadzie, gdzie dochodzi do infekcji przede wszystkim grzybów z rodzaju Neofabrea.

Intensywne opady sprzyjają również infekcjom zarodników konidialnych grzyba Venturia Inaequalis powodując tzw. parcha wtórnego, który pojawia się w chłodniach czy przechowalniach. Ochronę najlepiej rozpocząć od 2 – 3 zabiegów kaptanem (Kapelan 80 WG – 14 dni karencji). Do ostatnich zabiegów wybrać możemy: Bellis 38 WG (7 dni karencji), Switch 62,5 WG (3 dni karencji), Geoxe 50 WG (3 dni karencji) czy środek Luna Experience 400 SC (14 dni karencji).

Do stosowanych fungicydów warto dodać Phos 60 EU w dawce 1,5 l/ha. Badania przeprowadzone w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz jednostkach niemieckich potwierdzają wyraźną skuteczność preparatu przeciwko chorobom przechowalniczym.

phos_dosw.

 

Dodatek preparatu Phos 60 EU do fungicydu stosowanego przeciwko gorzkiej zgniliźnie 28 i 14 dni przed zbiorem wyraźnie podniósł skuteczność ochrony przeciwko gorzkiej zgniliźnie (badania Instytut Ogrodnictwa Skierniewice).

Nawożenie dolistne
Kontynuujemy nawożenie dolistne wapniem (Foliq Calmax, Foliq Amical, MobiCal).

Dodatkowe zabiegi należy wykonać przede wszystkim na odmiany podatne na niedobór (Ligol, Szampion, grupa Jonagolda, Golden Delicious) oraz te, które planujemy przeznaczyć do długiego przechowywania. Kilka tygodni przed zbiorem należy również wykonać zabiegi wspomagające proces tworzenia się rumieńca. Agrii rekomenduje zastosowanie przynajmniej dwóch zabiegów na 4 i 3 tygodnie przed zbiorem. Dobrym wyborem będzie Foliq Makro PK lub Foliq Makro P.

mutsu gpp
Owoce przeznaczone do długiego przechowywania muszą być dobrze zaopatrzone w wapń.
Na zdjęciu ‘Mutsu’ z objawami gorzkiej plamistości podskórnej po okresie przechowywania

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Poprzedni artykuł
Podsumowanie doświadczeń z IUNG we Wrocławiu (2016)
route_baner
Następny artykuł
Nowy sklep Agrii w Żarowie