Raport sadowniczy – rośliny jagodowe – sierpień

Maliny
Zbiory letnich odmian malin dobiegają końca, natomiast rozpoczynają się zbiory odmian owocujących na pędach tegorocznych. Przebieg pogody w tym sezonie nie jest łaskawy dla plantatorów malin. Sytuacja na plantacjach jest bardzo zróżnicowana. Lokalnie występujące dość obfite opady, więc część plantatorów boryka się ze skutkami nadmiernej wilgotności gleby, podczas gdy w wielu rejonach konieczne jest nawadnianie plantacji. Obecnie panujące wysokie temperatury powodują przyspieszenie dojrzewania, co może negatywnie wpłynąć na wielkość owoców, a także obniżyć ich jakość i wytrzymałość podczas transportu.

 

Pomimo dość stabilnej pogody w najbliższym czasie można spodziewać się opadów burzowych. Należy kontynuować ochronę malin przed sprawcą szarej pleśni i wykonywać zabiegi fungicydowe co 7 – 10 dni, dostosowując je do częstotliwości i sumy opadów, podatności odmian na chorobę i presji choroby w poszczególnych lokalizacjach. Przy doborze preparatów oprócz ich skuteczności należy zwrócić uwagę na okres karencji, czyli czas, jaki musi upłynąć od zabiegu do zbioru owoców. Polecamy łączenie tych zabiegów z pozakorzeniowym dokarmianiem owoców wapniem, ponieważ opryskiwanie w trakcie zbiorów nawozami wapniowymi przedłuża trwałość pozbiorczą malin. Owoce są jędrniejsze i nie rozpadają się. W obecnej fazie dobrym rozwiązaniem są nawozy bezazotowe: FoliQ Amical
3 – 5 l/ha lub MobiCal 1 – 1,25 l/ha. Co ważne, MobiCal w swoim składzie zawiera sacharozę, czyli cukrowiec poprawiający smak owoców.

 

Truskawki

Mimo że zbiory truskawek dobiegły końca, plantacje wciąż wymagają uwagi. Większość sadowników tuż po zbiorach decyduje się na koszenie liści. Zabieg ten jest bardzo korzystny, ponieważ ogranicza presję chorób i ułatwia odchwaszczanie oraz usuwanie rozłogów. Wyniki doświadczeń prowadzonych w instytutach badawczych potwierdzają również, że koszenie liści sprzyja lepszemu plonowaniu oraz wyrastaniu większych owoców. Teraz plantacje wymagają oceny pod kątem występowania chorób, m. in. mączniaka, szarej pleśni, czy objawów powodowanych przez grzyby z rodzaju Phytophtora, a także wykonania zabiegów środkami ochrony roślin, szczególnie tam, gdzie w trakcie zbiorów wystąpiły choroby grzybowe.

W obecnym sezonie w niektórych plantacjach, zwłaszcza rosnących na cięższych glebach, ponowne wystąpiły objawy skórzastej zgnilizny. Zwalczanie i prawidłowa ochrona przed porażeniem owoców jest trudna, gdyż źródłem infekcji bardzo często jest gleba. W ograniczaniu tego patogena skutecznym rozwiązaniem są nawozy o wysokiej zawartości jonów fosforynowych, np. Phos 60 EU. Zawarte w nim związki działają fungistatycznie i utrudniają rozwój grzyba. Nawóz ten można stosować w stężeniu 0,25% zarówno przez fertygację, jak i przy użyciu opryskiwacza.

 

Wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi przędziorków. Okres po zbiorach to dobry czas na zwalczanie tego szkodnika, dlatego warto wykonać lustrację. Należy przejrzeć kilkanaście –  kilkadziesiąt liści i na podstawie liczebności przędziorków podjąć decyzję o ich zwalczaniu. W obecnej fazie rozwojowej próg szkodliwości to 5 form ruchomych przędziorka na jeden listek liścia złożonego. Zaniechanie zwalczania przędziorków może doprowadzić do ich masowego rozwoju, co negatywnie wpłynie na rozwój młodych liści i tworzenie się pąków kwiatowych oraz zwiększy presję szkodnika w przyszłym sezonie.

 

Początek sierpnia to ostatni moment na wysianie nawozów azotowych na plantacjach truskawek gruntowych. Dawki azotu powinny być ustalone w oparciu o zasobność gleby w substancję organiczną oraz kondycję i siłę wzrostu roślin.  Należy  wysiać 30 – 50 kg N/ha, nie przekraczając tej dawki, gdyż nawożenie azotem ponad zaleconą normę może przyczynić się do nadmiernego wzrostu roślin, obniżyć ich zimotrwałość oraz zwiększyć podatność na choroby. Teraz jest również najlepszy moment na pobranie próbek gleby i wykonanie analiz. Oznaczenie pH i zawartości składników mineralnych pozwoli ustalić potrzeby nawozowe roślin oraz umożliwi uzupełnienie niedoborów składników lub wapnowania gleby jeszcze w tym sezonie. Należy pamiętać, że nawet rokroczne nawożenie może być nieskuteczne i jeśli pH gleby nie będzie odpowiednie, na roślinach mogą występować objawy niedoborów. Dla truskawek prawidłowe pH mieści się w zakresie: 5,5 – 6,5.

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym  użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Poprzedni artykuł
Prosto z budowy: Inwestycja w Aleksandrowie cz. 9
route_baner
Następny artykuł
Siej jakość