Raport sadowniczy – rośliny jagodowe – czerwiec

Rozpoczęły się zbiory truskawek gruntowych, ale mimo natłoku pracy nie można zapominać, że nadal trwa sezon ochrony przed chorobami, szczególnie że po bezdeszczowym okresie prognozy zapowiadają intensywne opady deszczu i burze. Opady i utrzymująca się wilgoć to wymarzone warunki do rozwoju dla sprawców chorób.

 

Szara pleśń

Zbiór owoców i ich sprzedaż to newralgiczny moment, w którym plantatorzy, często pomimo wcześniejszej ochrony, borykają się z szarą pleśnią na owocach. Biorąc pod uwagę przebieg warunków pogodowych oraz jakość dotychczas zbieranych owoców, w bieżącym sezonie możemy mieć duży problem z infekcjami powodowanymi przez grzyb Botrytis cinere. Na plantacjach, gdzie trwają już zbiory owoców, nadal należy prowadzić szczelną ochronę przeciwko chorobom grzybowym, oczywiście mając na uwadze przebieg zbiorów i zalecany okres karencji poszczególnych preparatów. Od wielu lat do ostatnich zabiegów polecane są produkty oparte o iprodion. Rekomendujemy Grisu 500 SC, środek o krótkiej karencji (3 dni w uprawie gruntowej i 1 dzień w uprawie pod osłonami), który należy stosować naprzemiennie z innymi substancjami aktywnymi (maksymalnie do 4 razy w sezonie).

 

Phytophtora cactorum

W obecnym sezonie dużym problemem są również choroby pochodzenia odglebowego powodowane przez grzyby z rodzaju Phytophtora, głównie P. Cactorum. Jest to glebowy organizm polifagiczny, który posiada szeroki zakres roślin żywicielskich (m. in. truskawka i malina), w związku z tym wywołuje zróżnicowane objawy chorobowe. Na plantacji truskawek występują dwie choroby powodowane przez Phytophthora cactorum – skórzasta zgnilizna owoców truskawki oraz zgnilizna korony truskawki. Choroby powodowane przez P. cactorum mają charakter lokalny i zależą przede wszystkim od warunków pogodowych w danym sezonie, ale także od ogólnej kondycji roślin oraz potencjału inokulacyjnego patogenu. Ciepła i wilgotna pogoda oraz zwięzłe gleby sprzyjają infekcji tego patogenu. Zalecamy użycie Phos 60 EU (1,5 l/ha), który od kilku lat potwierdza w doświadczeniach swoją skuteczność w ograniczaniu chorób odglebowych. Można go stosować w formie oprysków dolistnych, doglebowych a także przy pomocy fertygacji.

 

Nawożenie dolistne

Wapń jest kluczowym makroelementem odpowiadającym za trwałość pozbiorczą owoców. Determinuje ich jędrność, a tym samym przyczynia się do wzmocnienia mechanicznej bariery ograniczającej wnikanie do roślin niektórych patogenów. Doświadczenia potwierdzają wpływ zawartości wapnia w owocach na ograniczenie występowania szarej pleśni. Zależność tę można wytłumaczyć w prosty sposób: im owoc jest bardziej jędrny, tym trudniej jest przerosnąć strzępką grzybni przez komórki owocu i rozbudować grzybnie. Wapń jest składnikiem, o który wewnątrz rośliny konkurują owoce oraz liście, które są w tym wyścigu na uprzywilejowanej pozycji. Stąd konieczność dostarczania wapnia drogą pozakorzeniową.

Przed i w trakcie zbiorów owoców polecamy regularne wykonywanie oprysków co 5 – 7 dni nawozami zawierającymi sole wapnia. W obecnej fazie rozwojowej warto wybrać preparaty, które nie zawierają azotu. Spośród gamy nawozów polecamy produkty specjalistyczne: FoliQ Amical oraz Mobical. Pierwszy z nich zawiera aż 210 g/l wapnia skompleksowanego aminokwasami oraz mikroelementy i zalecamy go stosować w dawce dawka 3 – 5 l/ha. Natomiast Mobical oprócz 191 g/l wapnia zawiera również krzem i tytan, czyli składniki wpływające na wzmocnienie ściany komórkowej i tym samym zwiększenie odporności roślin na choroby grzybowe. Dodatkowa zaletą Mobical jest zawartość sacharozy, cukrowca pozytywnie wpisującego się w poprawę smaku owoców. Stosuje się go w dawce 1 – 1,25 l/ha.

Co ważne, nawozy te są bardzo dobrze przyswajalne i szybko wchłaniane przez rośliny i nie pozostawiają białego nalotu wapnia na owocach.

 

Nie należy zapominać również o roli boru w procesie podziałów komórkowych i prawidłowego rozwoju zawiązków. Niedobór tego składnika prowadzi do deformacji owoców, mniejszego wyrastania, a w konsekwencji pogorszenia wartości handlowej owoców. Dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie FoliQ Bor w dawce 1 l/ha. Na plantacjach malin i borówki, gdzie trwają intensywne podziały komórkowe, które będą decydowały o wielkości owoców, a tym samym wysokości plonu, należy zastosować nawozy o działaniu biostymulującym. Rekomendujemy FoliQ Aminovigor oraz FoliQ Ascovigor w dawkach 2 – 3 l/ha. Nawozy te zawierają między innymi aminokwasy, witaminy oraz hormony roślinne.

 

***
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Poprzedni artykuł
Prosto z budowy: Inwestycja w Aleksandrowie cz. 7
route_baner
Następny artykuł
Raport sadowniczy - koniec czerwca