Raport Sadowniczy – połowa czerwca

Parch jabłoni, mączniak jabłoni
Zakończyły się wysiewy zarodników workowych grzyba Venturia Inaequalis, powodującego parcha jabłoni. Należy pamiętać, że do dalszych infekcji może dochodzić za sprawą zarodników konidialnych które obecne są w plamach na liściach czy zawiązkach. Do infekcji wtórnych może dochodzić nie tylko po deszczu, ale również podczas lekkiego zwilżenia roślin (np. poranną rosą). Takie infekcje mają charakter wybitnie lokalny, najczęściej w obrębie danego drzewa. W związku z tym w sadach z obecnymi plamami, należy kontynować ochronę zapobiegawczą opartą na kaptanie (Kapelan 80 WG + Bufor X) czy ditianonie (Delan 700 WG). W sadach bez objawów choroby można wydłużyć odstępy pomiędzy zabiegami.

Objawy parcha jabłoni na liściach i owocach. Zdjęcia pochodzą z niechronionego sadu

W obecnym sezonie dominującą chorobą grzybową w sadach nie jest parch, tylko mączniak jabłoni. Presja jest bardzo silna, szczególnie na odmianach podatnych (Idared, Paulared, Early Geneva, Cortlan, czy nawet bardzo w popularnej w Polsce grupie Jonagolda/Jonagoreda. Najlepsze efekty ochrony można uzyskać poprzez wycinanie porażonych pędów oraz zabiegi chemiczne środkami z różnych grup chemicznych, m. in. SDHI, IBE czy strobiluryny.

IMG_0800
Zdecydowanie większym problem niż parch jest w tym sezonie mączniak jabłoni

Szara pleśń
Trwają zbiory na plantacjach truskawek. Przy wyborze środków chemicznych należy mieć na uwadze skuteczność oraz okres karencji, czyli czas, jaki musi upłynąć od zabiegu do zbioru (tabela poniżej). Pomimo niezbyt obfitych opadów, w wielu rejonach presja szarej pleśni jest znacząca. Na poletkach kontrolnych notuje się duży odsetek owoców porażonych grzybem Botrytis Cinerea.

Substancja czynna (przykład preparatu) Okres karencji dla truskawki
Iprodion (Grisu 500 SC) 3 dni
Tiuram (Sadoplon 75 WP) 7 dni
Tiuram (Sadoplon 75 WP) 7 dni
Boskalid + Piraklostrobina (Signum 33 WG) 3 dni
Cyprodynil + Fludioksonil (Switch 62,5 WG) 3 dni
Fenheksamid (Teldor 500 SC) 1 dzień

Do zabiegów chemicznych przeciwko szarej pleśni zalecamy dołączyć nawóz Phos 60 EU. Preparat znacząco podnosi skuteczność standardowych fungicydów, a wobec skórzastej zgnilizny oraz antraknozy działa wyśmienicie, nawet zastosowany ‘solo’. Dostarczony jednocześnie potas poprawia jakość owoców.

Największym zagrożeniem w przypadku truskawki i maliny jest standardowo szara pleśń

Zaraz ogniowa
Zalecamy wykonać lustrację sadu na obecność zarazy ogniowej (Erwinia amylovora). Najbardziej podatne są grusze, szczególnie odmiana ‘Konferencja’. Wrażliwe odmiany jabłoni to Idared, Szampion oraz Ligol. Ta najgroźniejsza choroba bakteryjna ma swój początek w okolicy kwitnienia. Aktualnie objawia się w w postaci wygiętych i zasychających pędów czy wycieków bakteryjnych. W Europie zakazane jest stosowanie antybiotyków, czyli najskuteczniejszych środków bakteriobójczych. W tej fazie rozwojowej stosowane preparaty miedziowe mogą powodować ordzawienia. Należy bezwzględnie wycinać i wynosić z sadu pędy z objawami choroby. Do ochrony zalecamy włączyć Phos 60 EU, który podnosząc odporność rośliny, znacząco redukuje zagrożenie.

Nawożenie dolistne
Rekomendujemy prowadzenie do samych zbiorów regularnego nawożenia pozakorzeniowego wapniem w odstępach około 10 – 14 dniowych, stosując Foliq Calmax, MobiCal oraz Foliq Amical. Prawidłowe zaopatrzenie owoców w wapń gwarantuje dobrą jakość pozbiorczą oraz wysoką zdolność przechowalniczą owoców. W sadach i na plantacjach, gdzie obserwuje się niedobory różnych składników, przede wszystkim magnezu i potasu, zalecamy nawożenie dolistne preparatami Foliq Makro K, Foliq Mg Magnezowy, Foliq MagSK-op.

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Poprzedni artykuł
Raport sadowniczy - początek czerwca
route_baner
Następny artykuł
Raport Sadowniczy – szkodliwe roztocza w sadach