Raport sadowniczy – październik

Zakończyły się zbiory owoców większości gatunków sadowniczych. W wielu rejonach Polski na drzewach pozostały przede wszystkim jeszcze jabłka popularnej eksportowej odmiany, ‘Idared’. Wstępne szacunki mówią o rekordowych zbiorach, przekraczających 4 mln ton jabłek, co czyni nas zdecydowanym liderem w UE. Większymi producentami na świecie są jedynie Chiny (produkcja 38-40 mln ton) oraz Stany Zjednoczone (produkcja około 5 mln ton).

Termin zbioru jabłek ‘Idared’ przypada na drugą połowę października

 

Ochrona – bawełnica korówka

Lokalnie, szczególnie w starszych sadach, można zauważyć kolonie bawełnicy korówki. Ciepły wrzesień, brak zabiegów przeciwko mszycom w tym okresie oraz mniejsza aktywność fauny pożytecznej sprzyja rozprzestrzenianiu się tego szkodnika. W sytuacji zagrożenia należy wykonać zabieg po zbiorach środkiem np. z grupy neonikotynoidów. Aby zwiększyć skuteczność zabiegu, do mieszaniny zbiornikowej należy dodać adiuwant silikonowo-lateksowy Designer. Bawełnica korówka, jeśli nie zostanie zwalczona jesienią, potrafi, w zależności od temperatury, jeszcze  znacząco powiększyć swoją populację i stanowić poważny problem wiosną oraz latem.

Zabieg po zbiorach przeciwko bawełnicy korówce jest jednym z najbardziej skutecznych

 

Ochrona – parch jabłoni

Wpływ mocznika na ograniczenie potencjału chorobowego parcha jabłoni jest znany od wielu lat. Zabieg wykonany tuż przed opadnięciem liści (koniec października) istotnie ogranicza tworzenie się owocników grzyba Venturia Inaequalis, czyli sprawcy choroby.

Najnowsze badania Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach wykazują, że jeszcze lepszą skuteczność tego dość standardowego zabiegu można uzyskać przy zastosowaniu mieszaniny Phos 60 EU + mocznik. Powstałe owocniki są zdezaktywowane i nie dojrzewają (tabela poniżej). W tym zabiegu używamy połowy dawki mocznika, co jest ekonomicznie uzasadnione oraz łatwiejsze do wykonania. Należy zwrócić uwagę na dokładne pokrycie drzew sporządzoną mieszaniną.

 

PHOS 60 EU stosowany w okresie opadania liści jabłoni w mieszance z 2,5% mocznikiem wyraźnie ograniczał liczbę tworzących się wiosną owocników grzyba Venturia Inaequalis, sprawcy parcha jabłoni.

KOMBINACJE średnia liczba owocników na 1 cm3 liści
w poszczególnych terminach pobierania prób liści
03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 22.04
kontrola 36,6 49,7 46,8 52,3 41,2 49,3 40,1 23,7
mocznik 5% 1,7 0,5 0,5 0,2 0,6 0,5 0 0,4
mocznik 2,5% 0,4 3,4 1,2 2,7 0 0 0 0
mocznik 2,5% + PHOS 60 EU 0,15% 1,4 0,2 0,5 0 0 0 0 0

 

PHOS 60 EU stosowany w okresie opadania liści, w mieszance z mocznikiem, ograniczał liczbę gotowych do wysiewu zarodników workowych.

KOMBINACJE procent dojrzałych, gotowych do wysiewu zarodników workowych
z przedziału >30%
03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 22.04
kontrola 0 0 0 19 26 42 66 68
mocznik 2,5% + PHOS 60 EU 0,15% 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Rekomendacje Agrii

Termin Preparat i dawka na hektar
Koniec października PHOS 60 EU 0,15% (1,5 l na 1000 l wody) + mocznik 2,5%
(25 kg na 1000 l wody)

 

Nawożenie doglebowe azotem jesienią

W ostatnich latach coraz powszechniejsze stało się nawożenie doglebowe azotem drzew owocowych po zbiorach owoców. Dzieje się tak, ponieważ podczas sezonu wegetacyjnego zastosowane nawozy azotowe nie zawsze są optymalnie wykorzystane. Problem nasila się przede wszystkim w warunkach niesprzyjających pobieraniu, np. brak opadów, wysokie temperatury. Zapomniany praktycznie przez lata problem z niedożywieniem drzew azotem dał o sobie znać szczególnie w ostatnich dwóch sezonach.

Podczas nawożenia azotem jesienią należy zwrócić szczególną uwagę na dobór produktu, mając na uwadze, że azot zawarty w różnych nawozach będzie posiadał inną formę pierwiastka. Będzie on różnił się zdolnością wiązania z kompleksem sorpcyjnym i podatnością na wymywanie. Standardowa dawka azotu w sadach do stosowania doglebowo po zbiorach wynosi około 30 kg N/hektar.

W tym okresie idealnym rozwiązaniem jest nawóz Super N46 z inhibitorem urazy NBPT. Produkt, który przyjął się w wielu krajach Europy, jest już dostępny również dla polskich rolników. Do jego najważniejszych zalet należy ograniczenie do minimum strat związanych z ucieczką azotu (utlenianie amoniaku oraz wymywanie), swobodne przemieszczanie się w strefę korzeniową, brak negatywnego wpływu na pH (nie zakwasza gleby) czy wysoka zawartość azotu (46 %).

Super N46 jest nominowany w konkursie Innowacyjny Produkt Rolniczy 2016, którego wyniki poznamy już w listopadzie, a w międzyczasie zachęcamy do głosowania na nasz nawóz.

 

Poprzedni artykuł
Wyjechana Promocja Jesienna - zapraszamy!
route_baner
Następny artykuł
Otwarcie Sklepu Agrii w Bakałarzewie