Raport sadowniczy – kwitnienie

Przymrozki
Zapowiadane przez meteorologów przymrozki wystąpiły w wielu częściach kraju. Spadki temperatur były różne w poszczególnych regionach, a nawet w obrębie jednej gminy. Najniższe wartości odnotowano jak zwykle w tzw. zastoiskach mrozowych. W niżej położonych częściach kwater lokalnie było to nawet -5°C. Najbardziej narażone były pąki w zaawansowanym stopniu rozwoju oraz rośliny w pełni kwitnienia (czereśnia). Najlepsza sytuacja była w rejonie Sandomierza oraz w woj. lubelskim, gdzie przymrozki nie wystąpiły albo osiągnęły wartości maksymalnie -1°C. Największe straty wystąpiły jednak nie w Polsce, a w innych krajach Europy, gdzie kilkunastocentymetrowe opady śniegu uszkodziły konstrukcje i nasadzenia w wielu gospodarstwach. Najbardziej ucierpiała Austria, gdzie uszkodzenia mrozowe w sadach szacuje się na 80%. W usuwanie strat zaangażowane jest wojsko. Poważne szkody wystąpiły również w południowych Niemczech, Francji, Szwajcarii oraz Włoszech. Straty są cały czas szacowane.

W sadach z instalacją przeciwprzymrozkową prowadzono zraszanie nadkoronowe podczas zagrożenia przymrozkami

Choroby grzybowe
W rejonie Mazowsza w pełni kwitnienia są grusze i wiśnie, a czereśnie już powoli przekwitają. Rozwijają się kwiaty królewskie na jabłoniach odmiany Idared czy Ligol, natomiast na Gali obserwujemy różowy pąk. Panujący do tej pory chłód wyraźnie zahamował rozwój wegetacji, co zmieni się w najbliższym czasie. Podczas spodziewanych cieplejszych dni przyrost nowej, niechronionej tkanki będzie szybszy. Należy prowadzić regularną ochronę zapobiegawczą przed spodziewanymi opadami. W przypadku parcha jabłoni polecany jest Delan 700 WG (ditianon) oraz połączenie Kapelan 80 WG (kaptan) + Bufor X. Do ochrony zapobiegawczej przed parchem kilkukrotnie należy dodać Phos 60 EU co około 7-10 dni. Preparat wyraźnie podniesie jej skuteczność, będzie wspomagał również ochronę przeciwko zarazie ogniowej, której zagrożenie wzrasta podczas kwitnienia drzew (jabłoń i grusza). W przypadku wiśni czy czereśni, w okresie kwitnienie istnieje największe zagrożenie brunatną zgnilizną drzew pestkowych. W tym czasie należy wykonać zabieg fungicydowy, np. preparatem z grupy SDHI + Phos 60 EU.

Nawożenie dolistne
Ubiegłoroczna susza, niskie temperatury, lokalne przymrozki oraz w wielu rejonach długotrwały brak opadów sprawiły, że liście i pąki w wielu sadach są w słabej kondycji, wyraźnie niedożywione. Transport asymilatów do pąków był w minionych warunkach bardzo utrudniony, w związku z czym należy zintensyfikować nawożenie dolistne, w przeciwnym razie można spodziewać się mocnego osypywania się zawiązków po kwitnieniu, co widać już w tej chwili np. na morelach. Okres kwitnienia jest dla upraw newralgiczny, dlatego należy używać produktów bezpiecznych dla roślin oraz owadów zapylających. Warto wybrać preparaty o działaniu stymulującym, wspomagającym procesy kwitnienia – zwiększenie płodności pyłku, poprawa zawiązania owoców, wspomaganie procesów energetycznych czy dostarczenie mikroelementów (głównie boru). Najlepszym, kompleksowym rozwiązaniem będzie aplikacja nawozów Foliq Ascovigor oraz Foliq Aminovigor.

Czereśnie w wielu rejonach kończą już kwitnienie. Kwiaty królewskie jabłoni odmiany Idared rozpoczynają ten proces

 

Rekomendacje Agrii

Faza rozwoju Produkt i dawka
Balon/początek kwitnienia Foliq Ascovigor 2-3 l/ha + Foliq Aminovigor 2-3 l/ha
Pełnia kwitnienia Foliq Ascovigor 2-3 l/ha + Foliq Aminovigor 2-3 l/ha

 

***

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. 

Poprzedni artykuł
Raport upraw – tydzień XVI
route_baner
Następny artykuł
Raport upraw - tydzień XVII