06.04.2018r

Prosto z budowy: Inwestycja w Aleksandrowie cz. 11

Budowa inwestycji w Aleksandrowie Kujawskim dobiega końca. Uzyskanie w październiku 2017 roku pozwolenia na użytkowanie części magazynowej zrealizowanej w I. etapie, umożliwiło realizację kolejnego. Prace nad stworzeniem frontu robót ziemnych i fundamentowych pod konstrukcję hali przebiegały błyskawicznie. Komplet stóp fundamentowych zrealizowano w 3 tygodnie.

W listopadzie, w ciągu kilkunastu dni udało się dokonać montażu  konstrukcji głównej budynku II. etapu, analogicznej do tej z I. etapu. Prawie 3 miesiące temu zrealizowano też komplet warstw dachowych wraz z montażem świetlików, tworząc zamkniętą kubaturę magazynów II. etapu. Proces ten pozwolił na przystąpienie do betonowania płyt posadzki w części przeznaczonej pod ustawienie regałów. Blisko 670 m3 betonu wyścielono w dwóch, ok. 20-godzinnych cyklach nieprzerwanego betonowania.

Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, część socjalno-biurowa uzyskała pozwolenie na użytkowanie, a z końcem lutego nastąpiła przeprowadzka całego biura Oddziału Aleksandrów do nowego budynku. W tym samym miesiącu, gdy beton posadzki uzyskał pełną wytrzymałość i pożądaną wilgotność, na w niecce magazynu agrochemicznego wykonano warstwę wierzchnią z żywicy epoksydowej.

Marzec był miesiącem intensywnych robót wykończeniowych i instalacyjnych. Magazyny doposażono dokami załadunkowymi i bramami oraz przetestowano elementy wyposażenia instalacji przeciwpożarowej i wentylacyjnej. Wymalowano pasy ścieżek transportowych oraz zamontowano odbojniki zabezpieczające bramy i elementy wyposażenia przed mechanicznym uszkodzeniem. Postawiono także barierki zabezpieczające przed upadkiem z murków pochylni i krawędzi dzielącej posadzkę magazynu na różnych wysokościach.

Na chwilę obecną nowy budynek Agrii w Aleksandrowie Kujawskim jest już prawie gotowy. Zakończono procedurę częściowych odbiorów związanych z obowiązkowymi kontrolami przedstawicieli Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim. Przed nami już tylko jedna, ostatnia kontrola, która potwierdzi wywiązanie się z projektowanego planu zagospodarowania terenu w zakresie dróg, ogrodzeń i terenów zielonych. Prace w tym zakresie trwają, ale meta coraz bliżej!

Poprzedni artykuł
Raport sadowniczy – jagodowe – tydzień 13 (2018)
route_baner
Następny artykuł
Raport upraw – tydzień 15 (2018)