fbpx
Oferta

Vectra

Rzepak ozimy: Vectra

Najchętniej wybierana

Główne zalety odmiany:

  • wysoki potencjał plonowania
  • zalecana do uprawy na terenie całego kraju
  • bardzo dobry wigor startowy – nadaje się do opóźnionego siewu
  • krótkie, odporne na wyleganie rośliny

Vectra to odmiana, którą cechuje bardzo intensywny, wczesny wigor jesienny. To zapewnia jej dobre przygotowanie do okresu niskich temperatur i pozwala szybko zregenerować ewentualne uszkodzenia bez straty plonu. Warto również podkreślić, że w badaniach COBORU odmiana ta uzyskała najlepszy wynik oceny zimotrwałości wśród testowanych rzepaków hybrydowych.

Vectra jest bardzo tolerancyjna wobec doboru stanowiska – sprawdza się od wielu lat bardzo dobrze na glebach słabszych i lżejszych.

Vectra charakteryzuje się dużą liczbą pędów bocznych, rozchodzących się rozłożyście na boki, dużą liczbą łuszczyn oraz wysoką masą tysiąca nasion. Dzięki tym cechom potencjał plonowania tej odmiany jest bardzo wysoki.

Vectra jest odmianą średnio wczesną – na wiosnę, dzięki wysokiej witalności, wcześnie i intensywnie rozpoczyna wegetację. Również nieco wcześniej rozpoczyna i kończy kwitnienie, ale dojrzewa w podobnym terminie, co większość rzepaków. .

Plon nasion:

Rejestracja w Polsce 2005 rok
Badania COBORU:
2007 – 2009 112% wzorca
2009 – 2010 109,5% wzorca
2011 111% wzorca
Vectra to odmiana

Vectra to odmiana o wysokim i stabilnym plonowaniu

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca Bayer
Typ odmiany Mieszaniec
Wysokość roślin Wysoka
Odporność na ugięcie łanu Wysoka
Tolerancja na słabsze stanowiska Bardzo wysoka
Zaolejenie 45,5%
Zimotrwałość Bardzo wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2)

Wczesny 40
Optymalny 45 – 50
Lekko opóźniony 60

Odporność na choroby

Zgnilizna twardzikowa ++
Sucha zgnilizna +++
Czerń krzyżowych ++

Komponenty plonu

Ilość pędów bocznych ++++
Ilość łuszczyn na roślinie +++
Długość łuszczyn ++
Długość pędu głównego ++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska