fbpx
Oferta

TurboPropyz TM SC

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Ekonom MM 72 WP Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Conatra 60 EC Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Conatra 60 EC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Kunshi 625 WG Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Turbopropyz SC

Opis działania:

Turbopropyz SC to preparat chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w rzepaku ozimym.

Produkt pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Działa na chwasty zarówno przed wschodami, jak i po wschodach.

Zalety:

  • możliwość stosowania nawet podczas spoczynku wegetacyjnego roślin
  • unikalna substancja aktywna
  • skuteczny nawet na chwasty odporne, np. ALS

Zawartość substancji czynnych:

  • propyzamid – 400 g/l (35,82%) (związek z grupy benzamidów)

turbopropyz

Chwasty wrażliwe:
miotła zbożowa, samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowaty, przytulia czepna (tylko jesienią w dawce 2,1 l/ha), rdest powojowaty
 

Stosowanie:

RZEPAK OZIMY

zabiegi jesienią:

  • termin stosowania: w fazie 4 – 6 liści rzepaku (BBCH 14 – 16)
  • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 l/ha
  • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 2,1 l/ha

zabiegi podczas spoczynku wegetacyjnego:

  • termin stosowania: podczas spoczynku wegetacyjnego na glebę bez okrywy śnieżnej
  • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha
  • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,875 l/ha

Produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: Barclay Chemicals (R&D) Ltd

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.