fbpx
Oferta

Tigris

Agrii_Tigris_900x300px

Główne zalety odmiany:

  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • wczesny wiosenny start
  • bardzo wczesny początek kwitnienia (różnica nawet 3-4 dni)
  • średnio wczesny termin dojrzewania

Tigris to nowa, niezwykle plenna hybryda, idealnie dostosowana do warunków klimatycznych naszego kraju. W doświadczeniach COBORU w ostatnich 3 latach odmiana potwierdziła swoją klasę i udowodniła ogromny potencjał, osiągając plon na poziomie 122% wzorca. Wynik ten plasuje ją w ścisłej czołówce najplenniejszych odmian dostępnych w Polsce.

Tigris dzięki swojemu potencjałowi jest odmianą dedykowaną do bardzo intensywnej uprawy na najlepszych
kompleksach glebowych. Jej rośliny są dość wysokie, ale nie są specjalnie podatne na wyleganie. W przypadku uprawy na mocnych stanowiskach większą uwagę zwrócić należy na kontrolę wysokości łanu.

Tigris jesienią rozwija się dość intensywnie, jednak nie ma to wpływu na nadmierne wynoszenie szyjki korzeniowej. Wiosną bardzo szybko wznawia wegetację, reagując dynamicznie na wzrost temperatur. Z tego względu zaleca się bardzo wczesną, wyprzedzającą ruszenie wegetacji, aplikację nawozów azotowych. Intensywność rozwoju wiosennego wpływa na szybką elongację łodygi oraz rozwój pąka.

Tigris bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie – w stosunku do innych odmian różnica wynosi nawet 3 – 4 dni. Kwitnienie trwa dłużej niż w przypadku innych hybryd, jednak dojrzałość techniczną do zbioru odmiana osiąga w terminie optymalnym dla większości mieszańców.

Plon nasion:

Rejestracja w Polsce 2016 rok
Badania COBORU:
2014 121% wzorca 6,38 t/ha
2015 125% wzorca 5,63 t/ha
2016 119% wzorca 4,24 t/ha
2017 119% wzorca 4,78 t/ha
2018 122% wzorca 4,71 t/ha
2019 117% wzorca 4,21 t/ha
średnia 2014-2019 121% wzorca 5,00 t/ha

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca RAPOOL
Typ odmiany mieszaniec
Wysokość roślin bardzo wysoka
Odporność na ugięcie łanu bardzo wysoka
Tolerancja na słabsze stanowiska bardzo wysoka
Zaolejenie 46,8%
Zimotrwałość bardzo wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2)

Wczesny 40
Optymalny 45 – 50
Lekko opóźniony 55

Odporność na choroby

Zgnilizna twardzikowa +++
Sucha zgnilizna +++
Czerń krzyżowych ++++

Komponenty plonu

Ilość pędów bocznych +++
Ilość łuszczyn na roślinie ++++
Długość łuszczyn +++
Długość pędu głównego ++++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska