fbpx
Oferta

Subito

Pszenżyto ozime: Subito

Po prostu zdrowe pszenżyto

Główne zalety odmiany Subito:

  • wysoka zimotrwałość
  • wysoka odporność na choroby
  • bardzo wysokie plonowanie
Pszenżyto Subito

Pszenżyto Subito

Pszenżyto Subito zostało wpisane do rejestru COBORU już w 2012 roku. O sile odmiany i wyróżniającym potencjale najlepiej świadczą jej wyniki plonowania. W oficjalnych badaniach w latach 2011 – 2013 odmiana uzyskała najwyższy średni wynik – 108% wzorca i dzięki temu zajęła pozycję lidera pod względem wysokości plonowania wśród wszystkich odmian pszenżyta ozimego zarejestrowanych w COBORU.

Subito cechuje się także doskonałą zimotrwałością, która została potwierdzona wysoką oceną na poziomie 5,5 w badaniach COBORU. Wysoka zimotrwałość w przypadku pszenżyta ozimego jest niezwykle istotna. Duży udział kukurydzy w strukturze zasiewów oraz wymogi związane z zazielenieniem (międzyplon ścierniskowy) sprawiają, że siew pszenżyta jest coraz bardziej rozciągany w czasie, a siew w październiku wymusza dobór odmian cechujących się zarówno bardzo dobrym krzewieniem, jak również zimotrwałością.

Subito stanowi doskonałe rozwiązanie dla gospodarstw, którym zależy na zbiorze większych ilości słomy. Z uwagi na długość źdźbła, która bez skracania osiąga około 111 cm, produkcja masy z tej odmiany jest dużo większa niż w przypadku odmian krótkosłomych. Wysoki plon „towarzyszący” w postaci słomy wiąże się jednak z koniecznością starannej regulacji wysokości łanu, aby nie dopuścić do wylegania.

Subito ma genetycznie zakodowane wytwarzanie dorodnego ziarna o wysokiej MTZ – nawet do 45 g. Wiąże się to głównie ze specyficzną budową kłosa, który jest długi, ale nieco mniej zaziarniony. Ziarno cechuje się nie tylko dużą grubością, ale także wysokim ciężarem właściwym. Wszystko to powoduje, że odmiana jest doskonałym i wydajnym surowcem do wszelkiego rodzaju przerobu.

Subito charakteryzuje się także wysoką tolerancją na choroby, przewyższając pod tym względem większość odmian dostępnych na rynku. Dzięki temu odmiana świetnie wpisuje się w wymogi współczesnego rolnictwa, gdy uprawa zbóż na mniej zasobnych stanowiskach i w ograniczonym płodozmianie wymusza dobór odmian o wysokiej zdrowotności.

subito

Cechy użytkowo-rolnicze pszenżyta Subito:

Hodowca DANKO
Typ odmiany długosłome
MTZ 45 g
Krzewienie wysokie
Wysokość roślin ok. 111 cm
Odporność na wyleganie średnia
Wymagania stanowiskowe niskie

Odporność na choroby

Mączniak bardzo wysoka
Septorioza liści średnia
Septorioza plew bardzo wysoka
Rdza brunatna bardzo wysoka
Fuzarioza kłosa bardzo wysoka
Rychosporioza średnia
Choroba podstawy źdźbła wysoka

Norma wysiewu

Wczesny 300 – 340 ziaren/m2
Optymalny 350 – 380 ziaren/m2
Lekko opóźniony 390 – 450 ziaren/m2