fbpx
Oferta

Stomp 400 SC

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Ekonom MM 72 WP Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Conatra 60 EC Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Conatra 60 EC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Kunshi 625 WG Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Stomp 400 SC

Opis działania:

Stomp 400 SC to środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w ziemniaku, kukurydzy i ostropeście plamistym.

Preparat pobierany jest przez korzenie i części nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych.

Zalety:

  • długotrwały okres działania
  • bezpieczny dla roślin następczych
  • dobra mieszalność z innymi herbicydami

Zawartość substancji czynnych:

  • pendimetalina – 400 g/l (36%) (związek z grupy dinitroanilin)

stomp

Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, rdest powojowy, tobołki polne, włośnice i wyki
 
Chwasty średnio wrażliwe:
bodziszek drobny, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity
 
Chwasty średnio odporne:
samosiewy rzepaku
 
Chwasty odporne:
przetacznik polny
 

Stosowanie:

ZIEMNIAK

  • termin stosowania: przed wschodami ziemniaków, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola, maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
  • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha

Produktu nie należy stosować po wschodach ziemniaków. W celu poszerzenia spektrum zwalczania chwastów środek Stomp 400 SC można stosować przedwschodowo w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC. Zalecana dawka: Stomp 400 SC 3,0 – 4,0 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 2,0 l/ha.

 
KUKURYDZA

  • termin stosowania: bezpośrednio po siewie kukurydzy przed wschodami chwastów
  • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

 
OSTROPEST PLAMISTY

  • termin stosowania: do trzech dni po siewie ostropestu plamistego
  • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

We wszystkich uprawach produkt stosować maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: BASF Polska Sp. z o. o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.