Oferta Środki ochrony roślin

Starane 250 EC

Segment produktów:
Uprawy Burak
Belvedere 320 SE Galileo 250 SC Helicur 250 EW Pilot Max 10 EC Raster 125 SC
Kukurydza
Casper 55 WG Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Grisu 500 SC Helicur 250 EW Kapelan 80 WG Helosate Plus 450 SL Klinik 360 SL Kicker 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pilot Max 10 EC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Criptic 400 EC Ekonom MM 72 WP Grisu 500 SC Klinik 360 SL Danadim Progress 400 EC Dursban 480 EC Pilot Max 10 EC Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Butisan Duo 400 EC Galileo 250 SC Grisu 500 SC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Klinik 360 SL Koban 600 EC Dursban 480 EC Magnello 350 EC Toben 500 SC Navigator 360 SL Pilot Max 10 EC Teridox 500 EC TurboPropyz TM SC
Zboża
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Atlas 500 SC Galileo 250 SC Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Klinik 360 SL Canopy Danadim Progress 400 EC Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Phoenix 500 SC Proline Max 460 EC Propicoflash EC Starane 250 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Zeus 208 WG Toben 500 SC Proteg 250 EC Raster 125 SC Sharpen 400 SC Shorti 725 SL Track 300 SC Zantara 216 EC Tribex 75 WG
Ziemniak
Avatar 293 ZC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Pilot Max 10 EC Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Danadim Progress 400 EC Starane 250 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Drum 45 WG Atlas 500 SC Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Galileo 250 SC Grisu 500 SC Helicur 250 EW Impact 125 SC Kapelan 80 WG Kicker 250 EC Kunshi 625 WG Librax Limero Magnello 350 EC Phoenix 500 SC Proline Max 460 EC Propicoflash EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Raster 125 SC Track 300 SC Zantara 216 EC
Herbicydy
Avatar 293 ZC Aurora 40 WG Casper 55 WG Belvedere 320 SE Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Criptic 400 EC Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Klinik 360 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 250 EC Zeus 208 WG Navigator 360 SL Pampa 040 SC Pilot Max 10 EC Sharpen 400 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC Teridox 500 EC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC Danadim Progress 400 EC Dursban 480 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Starane 250 EC

Opis działania:

Starane 250 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i na użytkach zielonych.

Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni roślin, powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2 – 3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5 – 7 dniach. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po nim minimalna temperatura dobowa nie powinna być niższa niż 8°C. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Zalety:

 • jeden z najbezpieczniejszych herbicydów zbożowych na rynku
 • najlepsze rozwiązanie na przytulię czepną
 • szybki i trwały efekt chwastobójczy
 • idealny partner do mieszanek
 • brak ograniczeń w następstwie roślin, nawet przy późnym stosowaniu

Zawartość substancji czynnych:

 • fluroksypyr – 250 g/l (24,71%)

starane

Chwasty wrażliwe:
gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polne
 
Chwasty średnio wrażliwe:
fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, samosiewy rzepaku, stulicha psia
 
Chwasty średnio odporne:
mak polny, mniszek pospolity, przetacznik bluszczykowy, szczaw zwyczajny
 
Chwasty odporne:
ostrożeń polny
 

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

 • termin stosowania: wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 13 – 37)
 • maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
 • zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,6 – 0,8 l/ha

 
PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

 • termin stosowania: opryskiwać od fazy 3 – 4 liści zbóż do początku fazy liścia flagowego (BBCH 13 – 37)
 • maksymalna i zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

W przypadku stosowania produktu w mieszaninie z innymi herbicydami zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,3 l/ha.

 
UŻYTKI ZIELONE

 • termin stosowania: wiosną lub wczesną jesienią, jednak nie później niż do połowy września, gdy chwasty osiągną wysokość 8 – 10 cm i wytworzą co najmniej 3 – 4 liście
 • maksymalna i zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

We wszystkich uprawach produkt może być stosowany maksymalnie 1 raz w sezonie wegetacyjnym.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.