fbpx
Oferta

Soja Aligator

 

Szybki, stabilny, potężny

 


Główne zalety odmiany:

  • rejestracja – Francja, Austria, Polska
  • najwyższy potencjał plonowania
    – rekordzista COBORU 2013 – 2014
    – 121% wzorca
  • krótki okres wegetacji – najwyższa grupa wczesności – „000”
  • bardzo wysokie osadzenie najniższych strąków – łatwy zbiór

Aligator zawiązuje strąki na wysokości około 13 cm. W badaniach porównawczych w SDOO Głubczyce w 2012 i 2013 r. zawiązała dolne strąki najwyżej ze wszystkich badanych odmian. Przewyższyła tym praktycznie wszystkie odmiany zarejestrowane, jak i oferowane na naszym rynku na podstawie rejestracji w Unii Europejskiej. Daje to większą gwarancję zbioru wszystkich wyprodukowanych przez roślinę nasion.

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca EURALIS
Typ oleista
Zalecana norma wysiewu 60 – 70 nasion/m kw.
Wysokość roślin średnio wysokie – ok. 87 cm
Odporność na wyleganie bardzo wysoka
Równomierność dojrzewania wysoka
Odporność na pękanie strąków bardzo wysoka

Aligator

Przed siewem niezbędne jest zaprawienie nasion soi inokulantem zawierającym szczep bakterii Bradyrhizobium japonicum. Dzięki temu soja na drodze symbiozy asymiluje azot z powietrza i pozostawia go w glebie również dla roślin następczych – w brodawkach.

Cechą nadrzędną Aligatora, warunkującą jego przydatność do uprawy w Polsce, jest przynależność do klasy odmian o najwyższej wczesności. W warunkach francuskich do osiągnięcia dojrzałości do zbioru Aligator potrzebuje zaledwie 123 dni. W Polsce oczywiście będzie to uzależnione od przebiegu pogody i intensywności nasłonecznienia w okresie wegetacyjnym. Pierwsze doświadczenia pokazują, że Aligator w Polsce osiąga dojrzałość w ciągu ok. 130 dni od siewu. Oznacza to, że przy wysiewie w trzeciej dekadzie kwietnia, będziemy mogli kosić tę odmianę w pierwszej lub drugiej dekadzie września. W tym układzie jest jeszcze dużo czasu na siew np. pszenicy ozimej.

Aligator