fbpx
Oferta Nasiona Dalgety

Smolik

Kukurydza: Smolik

Plon powyżej wzorca grupy

FAO 220 – 230 (ziarno)

FAO 230 (kiszonka)

Główne cechy:

  • wczesny mieszaniec trójliniowy
  • może być uprawiany na glebach lekkich i przepuszczalnych
  • wysokie zdolności adaptacyjne do różnych siedlisk
  • niższa podatność na głownię guzowatą
  • dobry “stay green”

>>Pobierz informację o odmianie<<

 

Smolik to wczesny mieszaniec trójliniowy zarejestrowany w COBORU w 2010 roku. W doświadczeniach ziarnowych w latach 2009 – 2010 plonował na poziomie 102% wzorca (średnio 10,79 t/ha), osiągając jeden z wyższych wyników w tej klasie wczesności.

Kiszonka STANDARD Ziarno
++ ++

Smolik polecany jest do uprawy na ziarno i kiszonkę na terenie całej Polski z uwzględnieniem rejonów północnych i północno-wschodnich, w których zasadność uprawy kukurydzy w dużej mierze warunkuje klimat oraz suma temperatur w ciągu okresu wegetacyjnego.

Smolik to odmiana świetnie sprawdzona i szeroko spopularyzowana na naszym rynku. O jej sukcesie w dużej mierze zadecydowały bardzo dobre zdolności badaptacyjne do najróżniejszych siedlisk. Dzięki nim skutecznie broni swojego potencjału plonowania zarówno w kierunku ziarnowym, jak i kiszonkowym, bez względu na stanowisko, na którym rośnie.

smolik

smolik

Hodowca Smolice
Typ odmiany mieszaniec trójliniowy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
80 – 85 tys.
90 – 95 tys.
Wymagania stnowiskowe niskie
Wczesny wigor średni
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie średnia