fbpx
Oferta Nasiona Dalgety

Sixxtus

Kukurydza: Sixxtus

Maxximum zielonej wydajności

FAO 270 (ziarno)

FAO 270 (kiszonka)

Główne cechy:

  • średniopóźny mieszaniec polecany na kiszonkę i biogaz
  • doskonałe zapylenie kolb również w warunkach deficytu wody
  • wysoki wczesny wigor i duża odporność na niskie temperatury we wczesnym okresie rozwoju
  • dobra zdrowotność części zielonych i kolb
  • wysoka odporność na wyleganie

Sixxtus w rejonie Polski centralnej i południowej może być z powodzeniem uprawiany na ziarno. W badaniach COBORU 2011 roku uzyskał wynik 109% wzorca (14,4 t/ha) w grupie średnio późnej, a w doświadczeniach Agrii w 2012 roku (5 lokalizacji) jego plon na ziarno wyniósł średnio 14,15 t/ha.

Kiszonka MASS Ziarno Alkohol Biogaz
+++ +++ ++ +++

Sixxtus wykazuje zwiększoną odporność na niedobory wody w okresie pylenia. Jednym z krytycznych okresów w uprawie kukurydzy jest moment kwitnienia. Jeżeli w tym okresie brakuje wody, roślina jest słabo uwodniona i bardzo często dochodzi do opóźnienia terminu znamionowania w stosunku do wiechowania i pylenia lub redukcji liczby znamion, gdyż w 90% składają się one z wody. W obu przypadkach dojdzie do zmniejszenia liczby zapylonych zarodków i kolba kukurydzy będzie nierównomiernie zaziarniona.

Sixxtus charakteryzuje dobry mechanizm obronny dzięki grubej kutykuli (nabłonkowi) roślin, która uszczelniając ściany komórkowe liści (szczególnie górnej warstwy epidermy), powoduje ograniczenie utraty wody. Kolejnym elementem jest szybka praca aparatów szparkowych, które błyskawicznie reagują na wzrost temperatury, zamykając się i dzięki temu ograniczając oddawanie wody. W przypadku roślin światłolubnych transpiracja szparkowa stanowi do 90% transpiracji ogólnej.

Sixxtus to ogromne rośliny o potężnym, gęstym ulistnieniu, przekraczające wysokość 3 metrów. Równocześnie kolba znajdująca się poniżej połowy wysokości łodygi wpływa na obniżenie środka ciężkości i większą jej stabilność. Zaletę w tym względzie stanowi również ogromna liczba korzeni przybyszowych i potężny system korzeniowy.

Sixxtus

Sixxtus

Hodowca R.A.G.T.
Typ odmiany mieszaniec pojedynczy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
75 – 80 tys.
80 – 85 tys.
Wymagania stnowiskowe średnie
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu niska
Odporność na wyleganie wysoka