fbpx
Oferta

Shorti 725 SL

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Ekonom MM 72 WP Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Conatra 60 EC Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Conatra 60 EC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Kunshi 625 WG Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Shorti 725 SL

Opis działania:

Shorti 725 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowanym w celu zapobiegania wyleganiu: pszenicy ozimej, pszenicy jarej oraz pszenżyta ozimego, żyta ozimego i owsa.

Preparat hamuje wzrost, skraca i usztywnia źdźbło zbóż. Pod wpływem środka rośliny wykształcają grubsze i szersze blaszki liściowe o ciemnozielonym zabarwieniu. Skrócenie źdźbła nie wpływa ujemnie na wielkość kłosa lub wiechy i wykształcenie ziarna.

Środek stosuje się na glebach żyznych, intensywnie nawożonych azotem, a także w takich warunkach glebowo-klimatycznych, w których istnieje ryzyko wylegania zbóż.

Zalety:

 • skuteczny również w niższych temperaturach
 • aplikowany przed końcem krzewienia działa dokrzewiająco na zboża

Zawartość substancji czynnych:

 • chlorek chloromekwatu – 725 g/l (63,8%) (związek z grupy czwartorzędowych soli amoniowych)

shorti

Stosowanie:

PSZENICA OZIMA

zabieg jednorazowy:

 • termin stosowania: na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby, rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15 – 20 cm (BBCH 30 – 31)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
  – odmiany podatne na wyleganie: 2,1 l/ha,
  – odmiany mniej podatne na wyleganie: 1,7 l/ha

zabieg w systemie dawek dzielonych:

 • 1’ zabieg: dawka od 1/3 do 2/3 dawki podstawowej 2,0 l/ha
 • 2’ zabieg: pozostała część dawki, 5 – 8 dni po pierwszym zabiegu

 
PSZENICA JARA

 • termin stosowania: na początku fazy strzelania w źdźbło, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby, rośliny w tym okresie powinny mieć wysokość 15 – 20 cm (BBCH 30 – 31)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha

 
ŻYTO OZIME

zabieg jednorazowy:

 • termin stosowania: od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH 31 – 32)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

zabieg w systemie dawek dzielonych:

 • 1’ zabieg: dawka od ⅓ do ⅔ dawki podstawowej 2,0 l/ha
 • 2’ zabieg: pozostała część dawki, 5 – 8 dni po pierwszym

 
PSZENŻYTO OZIME

 • termin stosowania: od fazy pierwszego kolanka, kiedy pierwsze kolanko jest widoczne (lub wyczuwalne) w odległości 1 cm od powierzchni gleby do fazy drugiego kolanka (BBCH 31 – 32)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

 
OWIES

 • termin stosowania: w fazie strzelania w źdźbło: od fazy pierwszego kolanka do fazy czwartego kolanka (BBCH 31 – 34)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha

Produkt stosować maksymalnie 1 raz (2 w przypadku dawek dzielonych) w sezonie wegetacyjnym.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: ADAMA Polska Sp. z o. o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.