fbpx
Oferta

Ricky

Rzepak ozimy: Ricky

Zawodnik wagi ciężkiej

Główne zalety odmiany:

  • wysoki potencjał plonowania
  • wysoka odporność na ugięcie łanu
  • wczesny termin kwitnienia i dojrzewania

Ricky to niezwykle plenna odmiana liniowa, co potwierdzają badania COBORU z 2013 r. oraz wewnętrzne badania hodowcy. Odmiana toleruje gleby słabsze, w dobrej kulturze, ale przy tak dużym potencjale jej plonowania poleca się siew na glebach średnich i dobrych, na który rozwija pełnię swoich możliwości.

Ricky charakteryzuje się średnio wczesnym wigorem jesiennym, dzięki czemu rośliny nie mają tendencji do nadmiernego rozwoju, nawet w przypadku ciepłej i wilgotnej jesieni. Szyjka korzeniowa znajduje się bardzo nisko przy ziemi, a bujna rozeta liściowa stanowi dodatkową „warstwę izolacyjną”. Taki pokrój znacząco zwiększa szanse przezimowania nawet w przypadku mroźnych i bezśnieżnych zim. Wysoką zimotrwałość odmiana potwierdziła w sezonie 2011/2012, jak również zimą 2015/2016.

Ricky wykazuje bardzo wysoką odporność na wyleganie dzięki niskim, stabilnym i mocno rozgałęzionym roślinom. Odmiana nie ma tendencji do wylegania nawet w przypadku niezwykle korzystnego dla jej przebiegu pogody.

Plon nasion:

Rejestracja na Węgrzech w 2012 roku:
2010 118,4% wzorca
2011 101,2% wzorca
Testowany w Polsce:
2012 120,9% wzorca

lp. odmiana l. doświadczeń plon dt/ha
1 Chagall 9 44,8
2 Monolit 9 46,8
3 Ricky 9 47,8

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca Saatzucht Donau
Typ odmiany Liniowy
Wysokość roślin Średnia
Odporność na ugięcie łanu Bardzo wysoka
Tolerancja na słabsze stanowiska Średnia
Zaolejenie 48,6%
Zimotrwałość Bardzo wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2)

Wczesny 50
Optymalny 50 – 60
Lekko opóźniony 70

Odporność na choroby

Zgnilizna twardzikowa +++
Sucha zgnilizna ++
Czerń krzyżowych ++

Komponenty plonu

Ilość pędów bocznych +++
Ilość łuszczyn na roślinie ++++
Długość łuszczyn +++
Długość pędu głównego ++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska