fbpx
Oferta

Premis Pro 080 FS

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Ekonom MM 72 WP Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Conatra 60 EC Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Conatra 60 EC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Kunshi 625 WG Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Premis Pro 080 FS

Zaprawa sprzedawana wraz ze specjalnie dopasowanym nawozem donasiennym

Premis Professional to wyjątkowa kombinacja zaprawy i nawozu, dzięki któremu nasiona w początkowym okresie maja zapewnioną ochronę fungicydowi oraz składniki pokarmowe. Skutecznie zwalcza szerokie spektrum chorób (m.in. pleśń śniegową) w różnych gatunkach zbóż. Dobrze barwi oraz pokrywa materiał siewny.

Zaprawa Premis Pro 080 FS

Zawartość substancji czynnych Tritikonazol 20 g/l + Prochloraz 60 g/l
Zalecane dawki 2 litry zaprawy + 4 litry wody na tonę nasion
Zaprawiane gatunki Pszenica ozima i jara, żyto, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto
Mechanizm działania Kontaktowy, systemiczny, wgłębny
Zwalczane patogeny Zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć karłowa, śnieć cuchnąca, głownia pyląca
Korzyści ze stosowania Uniwersalna zaprawa do wszystkich gatunków
Wysoka skuteczność przeciw fuzariozom
Dobre pokrycie i zabarwienie
Ograniczony rozwój sporyszu
Szczególnie polecane sytuacje Uprawa różnych gatunków zbóż
Rejony o często występującej pleśni śniegowej
Uproszczony płodozmian

Nawóz donasienny Fessional

Skład MgO 16,5%; Mn 2%; Fe 2%; Zn 1%; Cu 1%
Zalecana dawka 1 kg nawozu na 1 tonę nasion
Polecane gatunki Pszenica ozima i jara, pszenżyto, jęczmień ozimy i jary, żyto, owies
Mechanizm działania Kontaktowy, systemiczny, wgłębny
Korzyści ze stosowania Poprawienie zdrowotności siewek
Stymulacja krzewienna
Lepszy początkowy wigor nasion
Szczególnie polecane sytuacje Uproszczony płodozmian
Trudne warunki glebowo-klimatyczne
Opóźnione siewy
Zmniejszona ilość wysiewu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.