fbpx
Oferta

Nectar

Rzepak ozimy: Nectar

Ceniony nie tylko przez pszczoły

Główne zalety odmiany:

  • Odmiana dedykowana do wczesnego wysiewu
  • Wysoki i stabilny plon w latach
  • Wysoka odporność na choroby
  • Wysoka zimotrwałość

Nectar jest rzepakiem o intensywnym wzroście i rozwoju, który zakodowaną w hodowli potęgę plonowania pokazuje na dobrych stanowiskach. Doświadczenia hodowcy z ostatnich lat, a także obserwacje na większych areałach poczynione przez rolników świadczą o tym, że odmiana ta dobrze sobie radzi i plonuje na słabszych glebach i w trudniejszych warunkach.

Nectar ze względu na nisko usytuowany stożek wzrostu dobrze przygotowuje się do zimy i dobrze zimuje. Wykazuje dość wysoki wczesny wigor, ale mimo to nie zaleca się opóźniania siewu tej odmiany, gdyż należy ona do nieco późniejszych.

Nectar wiosną rozpoczyna kwitnienie średnio wcześnie, kwitnie długo i dojrzewa nieco później. Dłuższy okres kwitnienia tej odmiany pozytywnie wpływa na lepsze zapylenie, a tym samym na wyższe plony.

Nectar to odmiana tolerancyjna względem chorób, szczególnie zgnilizny twardzikowej i czerni krzyżowych, co niewątpliwie sprzyja wysokiemu plonowaniu.

Plon nasion:

Wysoki i stabilny plon w wieloleciu w Polsce

  • 2003 – 2004 – 107% badania porównawcze COBORU

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca Euralis
Typ odmiany Liniowy
Wysokość roślin Bardzo wysoka
Odporność na ugięcie łanu Średnia
Tolerancja na słabsze stanowiska Wysoka
Zaolejenie 43%
Zimotrwałość Wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2)

Wczesny 50 – 60
Optymalny 60 – 70
Lekko opóźniony niewskazany

Odporność na choroby

Zgnilizna twardzikowa +++
Sucha zgnilizna ++
Czerń krzyżowych +++

Komponenty plonu

Ilość pędów bocznych ++++
Ilość łuszczyn na roślinie ++
Długość łuszczyn +++
Długość pędu głównego ++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska