fbpx
Oferta

Monleri CS

Kukurydza: Monleri CS

Odporna z pochodzenia, gospodarna z charakteru

FAO 240 – 250 (ziarno)

FAO 260 (kiszonka)

Główne zalety odmiany:

  • dobre zdolności adaptacyjne – mieszaniec trójliniowy
  • rośliny w mocnym typie „stay green”
  • podwyższona tolerancja na warunki stresowe
  • wysokoenergetyczna i wydajna kiszonka
  • wysoki plon ziarna – 104% w doświadczeniach rozpoznawczych

Monleri CS została zarejestrowana w 2015 roku w katalogu wspólnotowym (CCA). Obecnie z powodzeniem uprawiana jest już we Francji, a po serii doświadczeń rozpoznawczych COBORU/PZPK w latach 2015 – 2016 trafiła również do Polski. Wyniki doświadczeń oficjalnych i wewnętrznych hodowcy świadczą o dobrej przydatności do naszego klimatu.

Kiszonka ENERGY Ziarno Alkohol
+++ +++ +++

Monleri CS jest kukurydzą w typie ENERGY, przeznaczoną do uprawy ziarnowej, o czym świadczą wyniki plonowania w bardzo trudnym dla kukurydzy 2015 roku (104% wzorca w grupie średniowczesnej). Wysoki plon ziarna sprawia, że zielonka z tej odmiany jest również doskonałym surowcem do produkcji wysokoenergetycznej kiszonki. Skrobia zgromadzona w ziarniakach jest wolniej uwalniana i równomierniej trawiona, co sprzyja wzrostowi produkcji mleka.

Monleri CS potwierdziła swoją przydatność kiszonkową w 2016 roku w doświadczeniach ścisłych hodowcy w Pawłowicach (woj. wielkopolskie). Wśród 50 badanych odmian pochodzących z różnych grup wczesności odmiana wydała plon ogólny świeżej masy na poziomie 68 t/ha, co stanowiło 121% wzorca.

Monleri CS średnio wcześnie osiąga dojrzałość techniczną do zbioru ziarna – na poziomie większości odmian FAO 240, co wynika głównie z wyjątkowego nasilenia cechy „stay green”. Mimo zaawansowanej dojrzałości ziarna odmiana nadal utrzymuje efekt zieloności, a tym samym dłużej transportuje skrobię do ziarniaka i odprowadza z niego wodę.

monleri

monleri

Hodowca Caussade
Typ odmiany mieszaniec trójliniowy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
80 tys.
85 – 90 tys.
Wymagania stanowiskowe niższe
Wczesny wigor średni
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie wysoka