fbpx
Oferta

Mephisto

Żyto ozime: Mephisto

Mądremu to i diabeł w polu wyrośnie

Główne zalety odmiany:

  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • najsilniejsze krzewienie
  • najwyższa odporność na mączniaka

Mephisto wywodzi się z programu hodowlanego TURBO, który nastawiony jest na produkcję odmian o szybszej wegetacji. Pożądane parametry osiągane są przez obniżenie wymagań temperaturowych roślin, przez co odmiany z tego programu rozpoczynają kolejne etapy rozwoju znacznie wcześniej. Szybszy start wiosenny to lepsze wykorzystanie wody dostępnej jeszcze w glebie po zimie. Wpływa on również na wyższe zaziarnienie kłosa. Wcześniejsze kłoszenie to z kolei lepsze napełnienie ziarna i lepsza gęstość. Wcześniejsze dojrzewanie to pewniejszy zbiór przy lepszych parametrach. Jednak nadrzędnym efektem nowego programu hodowlanego jest TURBO PLON, czyli bardzo duży postęp w potencjale plonowania.

Mephisto zostało zarejestrowane w Niemczech w 2011 roku, osiągając najwyższy z możliwych wynik plonowania spośród wszystkich obecnych w niemieckim rejestrze odmian i uzyskując maksymalną ocenę w 9-punktowej skali.

Mephisto jest odmianą dość wysoką, lecz niemieckie badania potwierdzają jej dobrą odporność na wyleganie. W przypadku intensywnej uprawy zaleca się jednak regulację i kontrolę wysokości łanu odpowiednimi preparatami.

Mephisto charakteryzuje się również wysoką tolerancją na większość chorób zagrażających żytom. Odmiana ta, obok Helltopa, aktualnie odznacza się największą tolerancją na mączniaka spośród wszystkich odmian żyta hybrydowego w niemieckim rejestrze. Nie ma też większych problemów z tą odmianą w przypadku presji rdzy brunatnej oraz rynhosporiozy.

Mephisto bardzo dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami opadów atmosferycznych, lecz zaleca się jego siew na stanowiskach średnich i mocniejszych, oczywiście w obrębie gleb najczęściej zagospodarowywanych pod żyto. Na glebach bardziej żyznych odmiana będzie w stanie najlepiej zademonstrować swój genetycznie zakodowany potencjał plonowania.

mephisto

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca HYBRO
Typ odmiany hybrydowa
MTZ 39 g
Krzewienie bardzo wysokie
Wysokość roślin ok. 146 cm
Odporność na wyleganie wysoka
Wymagania stanowiskowe niskie

Odporność na choroby

Mączniak bardzo wysoka
Rdza brunatna wysoka
Rdza źdźbłowa wysoka
Rynchosporioza średnia
Septorioza liści wysoka
Odporność na sporysz wysoka

Norma wysiewu

Wczesny (zalecany) 170 – 190 ziaren/m2
Optymalny 190 – 210 ziaren/m2
Lekko opóźniony 210 – 250 ziaren/m2