fbpx
Oferta

MAS 25F

Mas 25F

Genetycznie zakodowana jakość plonu

FAO 250 – 260 (ziarno)

FAO 260 (kiszonka)

Główne cechy:

  • wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
  • doskonała adaptacja w różnych warunkach glebowych i klimatycznych
  • silny typ „stay green”
  • kolba w bardzo mocnym typie flex
  • zalecana redukcja normy wysiewu
  • grube i stabilne łodygi, długo zachowujące sprężystość

MAS 25F charakteryzuje się doskonałą adaptacją do różnych warunków siedliskowych. Siłą tej odmiany są niższe wymagania stanowiskowe, a tym samym możliwość uprawy na glebach mniej zasobnych i bardziej przepuszczalnych. Jednak pełnię potencjału plonotwórczego odmiana pokaże na stanowiskach mocniejszych.

Kiszonka ENERGY Ziarno Alkohol
+++ +++ ++

MAS 25F wykazuje bardzo duży potencjał ziarnowy. Tworzy przy tym bujne rośliny o bardzo silnym nasileniu cechy „stay green”. Sam ziarniak charakteryzuje się wysoką koncentracją skrobi – około 70%, z przewagą formy mączystej. Wszystkie te elementy sprawiają, że zielonka z roślin tej odmiany stanowi doskonały surowiec dla bardzo kalorycznej kiszonki w mocnym typie ENERGY. Wysoki udział skrobi umożliwia również wykorzystanie ziarna do produkcji spirytusu.

MAS 25F charakteryzuje się dużymi zdolnościami adaptacyjnymi i silną reakcją roślin na gęstość obsady. Odmiana bardzo dynamicznie potrafi sterować wielkością kolby w zależności od warunków, w których przyjdzie roślinom wegetować. Kolba w bardzo mocnym typie flex dostosowuje swoją wielkość do gęstości roślin. Jeżeli z różnych przyczyn liczba roślin na hektar zostanie zredukowana, rośliny zrekompensują tę stratę, zawiązując większą kolbę. Mniejsza konkurencja przy deficycie wody.

MAS 25F

MAS 25F

Hodowca MAISADOUR
Typ odmiany mieszaniec pojedynczy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
75 – 80 tys.
85 – 90 tys.
Wymagania stnowiskowe niskie
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie wysoka