fbpx
Oferta

LG Niklas

Kukurydza: LG Niklas

Kukurydza dla każdego

FAO 240 (ziarno)

FAO 240 (kiszonka)

Główne zalety odmiany:

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
  • dobra adaptacja do warunków glebowych
  • bardzo dobry „stay green”
  • zalecany do uprawy na terenie całego kraju
  • bardzo wysoki plon suchej masy
  • wysoka gęstość ziarna

LG Niklas to nowy, uniwersalny mieszaniec trójlinowy łączący w sobie dwa fundamentalne i najważniejsze kierunki wykorzystania kukurydzy w Polsce – uprawę na ziarno i kiszonkę. Zbiór wyjątkowych cech odmianowych sprawia, że jest to odmiana spełniająca oczekiwania bardzo szerokiej grupy odbiorców.

ENERGY MASS
++++ ++++

LG Niklas posiada cechy pozwalające z powodzeniem zaklasyfikować odmianę do obydwu typów użytkowych kukurydzy ENERGY oraz MASS. Jest szczególnie zalecany do uprawy na ziarno oraz produkcji wysokoenergetycznej kiszonki. Duża koncentracja skrobi w ziarnie o dobrej gęstości podnosi jakość kiszonki, która charakteryzuje się najwyższą strawnością. Odmiana odznacza się dobrym nasileniem cechy „stay green”, a jej rośliny są wysokie i bogato ulistnione, co przekłada się na duży plon zielonej masy, stanowiącej wysokiej jakości surowiec do produkcji zdrowej kiszonki.

LG Niklas jest zarejestrowany w BSA (niemiecki odpowiednik COBORU), gdzie osiąga imponujące wyniki plonu suchej masy. Parametr ten badany był również w doświadczeniach COOBRU, w których w 2016 r. zanotowano bardzo dobry wynik plonowania na poziomie 23,9 t s.m./ha.

LG Niklas jest mieszańcem trójliniowym, który doskonale adaptuje się do wszystkich typów gleb. W przypadku uprawy na stanowiskach bardziej przepuszczalnych zaleca się redukcję normy wysiewu do 75 tys. nasion/ha. Rośliny są stabilne, bez tendencji do wylegania w końcowym etapie rozwoju.

niklas

niklas

Hodowca Limagrain
Typ odmiany mieszaniec trójliniowy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
75 – 80 tys.
80 – 85 tys.
Wymagania stanowiskowe niższe
Wczesny wigor średni
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie wysoka