Oferta Nasiona Dalgety

Kamillo

Kamillo

Najpotężniejszy w rodzinie

Główne zalety odmiany:

  • Bardzo dobra zdrowotność
  • Wysoki potencjał plonowania na słabszych stanowiskach
  • Dskonała zimotrwałość

Kamillo swój wysoki potencjał plonowania zdecydowanie pokazuje na glebach lekkich i mniej zasobnych. Na dobrych stanowiskach osiąga bardzo zadowalające plony, czego dowodem są wyniki wieloletnich badań COBORU.

Kamillo cechuje wysoki wigor startowy, dzięki czemu ta odmiana bardzo dobrze radzi sobie w warunkach opóźnionego siewu.

Kamillo wyróżnia się wysoką odpornością na choroby, w szczególności na suchą zgniliznę, co potwierdzają zarówno informacje od hodowców, jaki i obserwacje własne z doświadczeń prowadzonych przez Agrii.

Plon nasion:

Rejestracja w Polsce 2011 rok

  • 2009 – 121% wzorca w badaniach COBORU
  • 2010 – 111% wzorca w badaniach COBORU
  • 2013 – 109% wzorca w badaniach COBORU
  • 2014- 107% wzorca w badaniach COBORU
  • Kamillo to rekordzista plonowania, szczególnie na słabszych stanowiskach

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca Euralis
Typ odmiany Mieszaniec
Wysokość roślin Bardzo wysoka
Odporność na ugięcie łanu Średnia
Tolerancja na słabsze stanowiska Bardzo wysoka
Zaolejenie 46,8%
Zimotrwałość Bardzo wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2)

Wczesny 40
Optymalny 40 – 45
Lekko opóźniony 45 – 55

Odporność na choroby

Zgnilizna twardzikowa +++
Sucha zgnilizna ++++(+)
Czerń krzyżowych +++

Komponenty plonu

Ilość pędów bocznych ++
Ilość łuszczyn na roślinie +++
Długość łuszczyn +
Długość pędu głównego ++++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska