fbpx
Oferta Nasiona Dalgety

Jawor

Kukurydza: Jawor

Zaskoczy możliwościami

FAO 220 – 230 (ziarno)

FAO 230 (kiszonka)

Główne cechy:

  • zalecana na wszystkie stanowiska oraz typy gleb
  • dobry wigor początkowy
  • niższa podatność na głownię guzowatą
  • ceniona w gospodarstwach produkujących CCM
  • dobre tempo dosychania ziarna

Jawor to mieszaniec trójliniowy zarejestrowany w COBORU w 2009 roku w grupie odmian wczesnych. W trzyletnim okresie doświadczeń rejestrowych (2007 – 2009) uzyskał bardzo stabilny średni wynik plonowania na poziomie 100% wzorca. Odmiana doskonale sprawdza się w warunkach polowych naszego kraju.

Kiszonka STANDARD Ziarno
++ ++

Jawor to odmiana bardzo uniwersalna zarówno w zakresie doboru stanowiska, jak również kierunku wykorzystania. Wysoka przydatność do siewu na wszystkich typach stanowisk z uwzględnieniem tych słabszych wynika z dobrych zdolności adaptacyjnych mieszańca. Klasa wczesności tej odmiany wskazuje na możliwość jej użytkowania na ziarno oraz kiszonkę.

Jawor charakteryzuje się bardzo stabilnymi i odpornymi na wyleganie roślinami. W badaniach rejestrowych w ocenie tego parametru znacznie przewyższył odmiany wzorcowe. W swojej grupie z notą 7,7 był jedną z odmian wyróżniających się pod względem stabilności roślin.

jawor

jawor

Hodowca Smolice
Typ odmiany mieszaniec trójliniowy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
80 – 85 tys.
90 – 95 tys.
Wymagania stnowiskowe niższe
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie wysoka