fbpx
Oferta

Inagua

Inagua

MASS-owa królowa

FAO 240 (ziarno)

FAO 240 (kiszonka)

Główne cechy:

  • bardzo mocny typ „stay green”
  • stabilność plonowania
  • uniwersalność wykorzystania – ziarno, kiszonka i biogaz
  • wysoka strawność (70 %) i energetyczność
  • toleruje słabsze stanowiska
  • dobrze się omłaca, dzięki temu straty ziarna są niższe

Inagua posiada doskonałe zdolności adaptacyjne do mniej sprzyjających warunków glebowo-klimatycznych. Bez problemu znosi zarówno bardzo niskie temperatury we wczesnym okresie wegetacji, jak i dłuższe braki wody.

Kiszonka MASS Ziarno Biogaz
+++ +++ +++

Inagua dzięki odpowiedniej budowie kolby (cienkiej osadce i ziarnie średniej wielkości, ale o wysokiej masie) zawsze zajmowała wysokie miejsce we wszystkich badaniach dotyczących plonowania ziarna. W 2012 roku średnia z 5 lokalizacji wyniosła 14,47 t suchego ziarna.

Inagua stanowi jedną z najlepszych odmian na kiszonkę. Wyniki badań strawności „in vitro” dowodzą, że masa kiszonkowa po zalaniu sokiem ze żwacza jest dobrze trawiona, gdyż rozpadowi ulega ponad 70% próbki. Przy wysokim udziale skrobi do jelita cienkiego trafi stosunkowo duża jej porcja, a rozpad enzymatyczny w jelicie poprawi bilans energetyczny całego procesu trawienia i produkcji mleka.

inagua

inagua

Hodowca EURALIS
Typ odmiany mieszaniec trójliniowy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
75 – 80 tys.
80 – 85 tys.
Wymagania stnowiskowe niskie
Wczesny wigor średni
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie niska