fbpx
Oferta

ES Inventive

Kukurydza: ES Inventive

Zaprogramowana na szybkie dosychanie

FAO 230 – 240 (ziarno)

FAO 240 – 250 (kiszonka)

Główne zalety odmiany:

 • Bardzo wysoki plon ziarna w doświadczeniach rejestrowych COBORU:
  – 2016 – 14,14 t/ha (112% wzorca)
  – 2017 – 13,21 t/ha (108% wzorca)
  – 2018 – 12,84 t/ha (107 % wzorca) –
  NR 1 w grupie średnio-wczesnej
 • ogromny potencjał ziarnowy
 • „Quick Dry” – szybkie oddawanie wody
 • ziarno o wyraźnym typie dent – unikalna cecha w tej grupie wczesności

ES Inventive przeznaczona jest w szczególności do uprawy ziarnowej, bo właśnie w tym kierunku użytkowania wykazuje najwyższy potencjał produkcyjny. Udowodniła to już w pierwszym roku badań rejestrowych COBORU w 2016 r. Wśród odmian średniowczesnych osiągnęła plon ziarna średnio 14,14 t/ha, przewyższając odmiany wzorcowe o ponad 1,5 t i osiągając jeden z najwyższych wyników w tej klasie wczesności.

Kiszonka ENERGY Ziarno Alkohol
+++ +++ +++

ES Inventive zarejestrowana jest we Francji, w Austrii, a także w Niemczech, gdzie uprawiana jest od 2016 roku. W Polsce rejestracja planowana jest na luty 2018 roku.

ES Inventive oddaje wodę w wyjątkowy sposób dzięki specyficznej budowie ziarniaka. Kształtem jest on zbliżony do dent z wyraźnie zaznaczonym rejestrem, co jest rzadkością w tej grupie wczesności kukurydzy. W ziarnie przeważa skrobia mączysta, co skutkuje intensywnym dosychaniem ziarna do końca okresu wegetacyjnego. Mocno zaznaczony rejestr sprzyja odparowaniu wody.

ES Inventive jest odmianą o ziarnie w typie „Quick Dry”, czyli szybko i intensywnie oddającym wodę. Jest naturalnym następcą uznanych już marek ES Palazzo i ES Cockpit, wyróżniającym się jednak nową genetyką i wyższym potencjałem ziarnowym.

ES Inventive ma średnie wymagania stanowiskowe, więc może byt uprawiana na terenie całego kraju, również na glebach przepuszczalnych. Swój ogromny potencjał ziarnowy najmocniej zaznaczy jednak na glebach zasobnych. Połączenie wysokiego potencjału produkcyjnego i oddawania wody jest niezwykle istotne w przypadku uprawy na najmocniejszych kompleksach glebowych, również tych zlokalizowanych na północy Polski. Może być uprawiany na terenie całego kraju.

es_inventive

es_inventive

Hodowca Euralis
Typ odmiany mieszaniec pojedynczy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
80 – 85 tys.
85 – 90 tys.
Wymagania stanowiskowe niższe
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie wysoka