fbpx
Oferta

ES Barocco

Główne zalety odmiany:

  • bardzo wysoki potencjał plonowania
  • późny wiosenny start
  • bardzo wysoka zimotrwałość
  • wyjątkowa odporność na suchą zgniliznę kapustnych

ES Barocco to mieszaniec zrestorowany systemu OGURA z genem RLM7, warunkującym specyficzną odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim, stabilnym potencjałem plonowania, co zostało potwierdzone w serii badań rejestrowych COBORU w latach 2015 – 2016.

ES Barocco charakteryzuje się dobrym wigorem jesiennym, jednak nie ma tendencji do tworzenia wybujałego łanu. Intensywnie rozwija się natomiast rozeta liściowa, która dobrze osłania szyjkę korzeniową. Charakterystyczny pokrój jesienny pozytywnie wpływa na zimotrwałość.

ES Barocco wyróżnia się także specyficznym rozwojem wiosennym. Odmiana, w porównaniu z większością hybryd, stosunkowo późno wznawia wegetację, a rośliny dość powolnie budują pęd główny, tworząc liczniejsze odgałęzienia boczne. Kwitnienie rozpoczyna się nieco później, ale przebiega na ogół intensywnie. Dojrzałość techniczną do zbioru odmiana osiąga w terminie średnio późnym.

ES Barocco wytwarza nasiona o wysokiej koncentracji białka i dobrym zaolejeniu (47,4%), które stanowią doskonały surowiec do przerobu procesie tłoczeniu oleju.

Plon nasion:

Doświadczenia COBORU:
2015 121% wzorca
2016 125% wzorca
2017 117% wzorca
2018 120% wzorca
średnia 2015 – 2018 121% wzorca

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca Euralis
Typ odmiany mieszaniec
Wysokość roślin bardzo wysoka
Odporność na ugięcie łanu bardzo wysoka
Tolerancja na słabsze stanowiska bardzo wysoka
Zaolejenie 47,4%
Zimotrwałość bardzo wysoka

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2)

Wczesny 40
Optymalny 45 – 50
Lekko opóźniony 55

Odporność na choroby

Zgnilizna twardzikowa ++
Sucha zgnilizna ++++(+)
Czerń krzyżowych +++

Komponenty plonu

Ilość pędów bocznych +++
Ilość łuszczyn na roślinie +++
Długość łuszczyn +++
Długość pędu głównego ++++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska