fbpx
Oferta

Emendo M WG

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Ekonom MM 72 WP Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Conatra 60 EC Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Conatra 60 EC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Kunshi 625 WG Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Emendo M WG

Opis działania:

Emendo M WG to środek grzybobójczy w postaci granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Zalety:

 • szybkie wchłanianie
 • wysoka odporność na zmywanie – bardzo silnie reakcja walifenalatu z woskiem roślinnym, tworzenie rezerwuaru substancji dostępnej dla rośliny do 10 dni
 • hamowanie zarodnikowania grzyba po spodniej stronie dzięki działaniu translaminarnemu – przenikaniu z wierzchniej warstwy liścia na spodnią
 • mocny efekt dyfuzji – ochrona nowych przyrostów
 • dobre działanie zapobiegawcze (powierzchniowe) oraz dodatkowe działanie lecznicze (wgłębne)
 • dodatkowe działanie na alternariozę (wynika z obecności mankozebu)

Zawartość substancji czynnej:

 • mankozeb – 600 g/kg (60%) (związek z grupy ditiokarbaminianów)
 • walifenalat – 60 g/kg (6%) (związek z grupy acyloaminowych)

emendo

Stosowanie:

ZIEMNIAK
zaraza ziemniaka

 • termin stosowania: pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:
  – na odmianach wczesnych w momencie, gdy nastąpiło zwarcie roślin w rzędach
  – na odmianach późnych z chwilą wystąpienia objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 kg/ha

Niższą z zalecanych dawek środka stosować we wcześniejszej ochronie plantacji, natomiast wyższą z zalecanych dawek środka w późniejszych fazach rozwojowych ziemniaka lub przy większej presji chorobotwórczej patogena oraz na plantacji bardziej zagęszczonej.

Wykonać 2 maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, w odstępach co 7 – 10 dni. Stosować przemiennie z fungicydami o innym mechanizmie działania. Krótszy odstęp między zabiegami zachować w warunkach większego zagrożenia patogenem (częste opady deszczu, wysoka wilgotność powietrza, temperatura 18 – 22°C) oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.