fbpx
Oferta

Elzea

Elzea

Uniwersalna na każdym polu

FAO 240 (ziarno)

FAO 240 – 250 (kiszonka)

Główne zalety odmiany:

  • przydatna do uprawy na wszystkich typach gleb, również tych słabszych
  • dobry wigor początkowy
  • bardzo duża produkcja pyłku – regularne zaziarnienie kolby
  • silny „stay green” – ceniona w produkcji kiszonki
  • bardzo stabilne, odporne na wyleganie rośliny

Elzea to uniwersalna odmiana kukurydzy przydatna do uprawy na ziarno i kiszonkę we wszystkich rejonach Polski. Jest mieszańcem trójliniowym przystosowanym do różnorodnych siedlisk i warunków uprawy, w tym na glebach słabszych i bardziej zawodnych. O jej uniwersalności i dobrych zdolnościach adaptacyjnych świadczy popularność w wielu krajach Europy – Elzea z sukcesami uprawiana jest m.in. w Niemczech, Francji, na Ukrainie oraz w Estonii. Wiosna 2017 roku byłapierwszym sezonem, w którym odmiana ta po serii doświadczeń polowych zagościła szerzej na rynku polskim.

Kiszonka Ziarno
+++ ++

Elzea zawiązuje kolbę w typie flex, dopasowując jej wielkość do aktualnych warunków uprawy oraz obsady roślin. Kolba jest zazwyczaj dobrze zaziarniona, również w latach o mniej sprzyjającym przebiegu pogody w okresie wiechowania i znamionowania. Odmiana charakteryzuje się bardzo dużą produktywnością pyłku, co sprzyja pełnemu zapłodnieniu.

Elzea tworzy średnio wysokie, silnie ulistnione rośliny w mocnym typie „stay green”. Łan jest stabilny, bez tendencji do wylegania. Odmiana ta charakteryzuje się ponadto dobrym wigorem początkowym, dzięki czemu lepiej znosi uproszczenia uprawowe oraz okresowe spadki temperatur po siewie.

elzea

elzea

Hodowca IGP / CODISEM
Typ odmiany mieszaniec trójliniowy
Zalecana norma wysiewu
– gleby lekkie
– gleby ciężkie
(ziaren/ha)
80 – 85 tys.
85 – 90 tys.
Wymagania stanowiskowe niższe
Wczesny wigor wysoki
Tolerancja na opóźnienie wysiewu średnia
Odporność na wyleganie wysoka