fbpx
Oferta

Ekonom MM 72 WP

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Narval 040 OD Oceal 700 SG Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC Pyranica 20 WP
Uprawy warzywne
Ekonom MM 72 WP Pyranica 20 WP Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Conatra 60 EC Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Pro 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Kunshi 625 WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Ekonom MM 72 WP Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Conatra 60 EC Drum 45 WG Ekonom MM 72 WP Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Kunshi 625 WG Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Aurora 40 WG Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Pampa 040 SC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Pro 080 FS
Pozostałe
Pyranica 20 WP

Ekonom MM 72 WP

Opis działania:

Ekonom MM 72 WP jest fungicydem o działaniu układowym i powierzchniowym, przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego lub w ochronie winorośli, pomidora, oberżyny, ziemniaka i tytoniu przed chorobami.

Zalety:

 • dwa uzupełniające się mechanizmy działania: kontaktowy – mankozeb, systemiczny – metalaksyl
 • skuteczna ochrona przed zarazą łodyg i liści
 • najwyższa skuteczność interwencyjna
 • dodatkowe działanie zapobiegawcze

Zawartość substancji czynnych:

 • metalaksyl – 80 g/kg (8%) (związek z grupy fenyloamidów)
 • mankozeb – 640 g/kg (64%) (związek z grupy ditiokarbaminianów)

ekonom

Stosowanie:

ZIEMNIAK
Zaraza ziemniaka

 • termin stosowania: od maja do września, w zależności od rodzaju uprawy (wczesna – późna BBCH 14 – 69)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

W rejonach, gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie, pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w rzędach i przed wystąpieniem objawów choroby. Tam, gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest niskie, pierwszy zabieg wykonać natychmiast po komunikacie o wystąpieniu choroby. Następne zabiegi wykonać co 10 – 14 dni w zależności od warunków sprzyjających infekcji. W przypadku wysokiej presji choroby czas pomiędzy zabiegami może być skrócony do 10 dni.

Produkt można stosować co najwyżej 4 razy w sezonie wegetacyjnym.

Po wykonaniu maksymalnej liczby zabiegów pozostałe zabiegi w sezonie powinny być wykonane środkami grzybobójczymi działającymi zapobiegawczo. Odstęp pomiędzy zabiegiem wykonanym preparatem Ekonom MM 72 WP a środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym powinien wynosić 7 dni.

 
POMIDOR, OBERŻYNA (w uprawie polowej)
Zaraza ziemniaka

 • termin stosowania: w okresie od maja do sierpnia, od fazy rozwiniętego 4. liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 14 – 87)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w uprawie i przed wystąpieniem objawów choroby. W przypadku komunikatu o wystąpieniu choroby zabieg wykonać natychmiast. Następne zabiegi wykonać co 10 – 14 dni w zależności od warunków sprzyjających infekcji. W przypadku gdy prognozowane jest wystąpienie deszczu, odstęp pomiędzy zabiegami powinien wynosić 10 dni. W uprawach nawadnianych, gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie, zabieg wykonać w krótkim czasie po nawadnianiu, gdy liście już obeschną, zachowując minimalny odstęp pomiędzy zabiegami.

W sezonie wegetacyjnym preparat stosować maksymalnie 4 razy, w tym zaleca się wykonać pierwszy zabieg w fazach BBCH 14 – 19, tj. od 4. liścia właściwego na pędzie głównym do 9. lub większej liczby rozwiniętych liści na pędzie głównym.

 
POMIDOR, OBERŻYNA (pod osłonami)
Zaraza ziemniaka

 • termin stosowania: od fazy rozwiniętego 4. liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 70% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 14 – 87)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Pierwszy zabieg wykonać przed zwieraniem się liści w uprawie i przed wystąpieniem objawów choroby. W przypadku komunikatu o wystąpieniu choroby zabieg wykonać natychmiast. Następne zabiegi wykonać co 10 – 14 dni w zależności od warunków sprzyjających infekcji. W uprawach nawadnianych, gdzie ryzyko wystąpienia choroby jest wysokie, zabieg wykonać w krótkim czasie po nawadnianiu, gdy liście już obeschną, zachowując minimalny odstęp pomiędzy zabiegami.

W sezonie wegetacyjnym preparat stosować maksymalnie 4 razy, zachowując między zabiegami co najmniej 10 dni odstępu.

 
WINOROŚL
mączniak rzekomy winorośli

 • termin stosowania: od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do początku dojrzewania (BBCH 53 – 81)
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

Zabieg należy wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją w danym rejonie lub gdy pędy osiągną długość 20 – 30 cm.

W sezonie preparat można zastosować tylko 1 raz. Następne zabiegi wykonać środkami działającymi zapobiegawczo.

 
TYTOŃ
mączniak rzekomy tytoniu

 • termin stosowania: pierwszy zabieg 7 dni po posadzeniu, następne co 10 dni
 • maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha

W sezonie wegetacyjnym wykonać maksymalnie 3 zabiegi. Pierwszy zabieg można wykonać w fazach od początku rozwoju pędów bocznych na głównym pędzie do całkowitego zakrycia międzyrzędzi: około 90% zakrycia powierzchni gleby (BBCH 20 – 39), kolejne w fazach późniejszych z zachowaniem co najmniej 10-dniowego odstępu.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: CIECH Sarzyna S.A.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.