fbpx
Oferta

Drum 45 WG

Segment produktów:
Uprawy Burak
Helicur 250 EW
Kukurydza
Aspect T Narval 040 OD Oceal 700 SG Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC
Uprawy sadownicze
Ferten 250 EC Helicur 250 EW Helosate Plus 450 SL Siarkol 800 SC Toben 500 SC
Uprawy warzywne
Ranman 400 SC TwinPack
Rzepak
Nepal 130 WG Marqis 360 CS Wadera 300 EC Ferten 250 EC Conatra 60 EC Butisan Duo 400 EC Helicur 250 EW Impact 125 SC Avaunt 150 EC Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Toben 500 SC TurboPropyz TM SC
Zboża
Nepal 130 WG Bat 600 SC Wadera 300 EC Conatra 60 EC Aminopielik Standard 600 SL Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Canopy Legato Pro 425 SC Legion Librax Limero Fraxial 50 EC Proline Max 460 EC Starane 333 EC Prosaro 250 EC Premis Plus 080 FS Toben 500 SC Proteg 250 EC Shorti 725 SL Track 300 SC Tribex 75 WG
Ziemniak
Drum 45 WG Emendo M WG Ranman 400 SC TwinPack Stomp 400 SC
Inne
Helosate Plus 450 SL Starane 333 EC Stomp 400 SC
Wszystkie Fungicydy
Wadera 300 EC Ferten 250 EC Airone SC Conatra 60 EC Drum 45 WG Emendo M WG Helicur 250 EW Impact 125 SC Librax Limero Proline Max 460 EC Prosaro 250 EC Siarkol 800 SC Toben 500 SC Ranman 400 SC TwinPack Track 300 SC
Herbicydy
Bat 600 SC Pilot 10EC Marqis 360 CS Aspect T VextaDim 240 EC Aminopielik Standard 600 SL Butisan Duo 400 EC Chwastox 750 SL Dragon 450 WG Fantom 069 EW Helosate Plus 450 SL Koban 600 EC Legato Pro 425 SC Legion Fraxial 50 EC Narval 040 OD Oceal 700 SG Starane 333 EC Successor Tx 487,5 SE Sulcogan 300 SC Stomp 400 SC TurboPropyz TM SC Tribex 75 WG
Insektycydy
Nepal 130 WG Avaunt 150 EC
Regulatory wzrostu
Canopy Proteg 250 EC Shorti 725 SL
Zaprawy
Premis Plus Vibrance Gold 100FS Premis Plus 080 FS
Pozostałe
Pilot 10EC VextaDim 240 EC

Drum 45 WG

Opis działania:

Drum 45 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.

Zalety:

 • doskonały partner do mieszanek w programach ochrony ziemniaka
 • stosowany w zwalczaniu zarazy łodyg i liści
 • wysokie stężenie substancji aktywnej – niskie dawki hektarowe
 • praktyczna granulowana formulacja

Zawartość substancji czynnej:

 • cymoksanil – 450 g/kg (45%) (związek z grupy iminoacetylomoczników)

drum

Stosowanie:

ZIEMNIAK
zaraza ziemniaka

 • termin stosowania: od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31 – 91), pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
  – na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach
  – na odmianach późnych – z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 – 0,25 kg/ha

Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkiem grzybobójczym o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) zawierającym jedną z następujących substancji czynnych: mankozeb (Dithane NeoTec 75 WG, Sancozeb 80 WP, Indofil 80 WP), cyjazofamid (Ranman 400 SC TwinPack, Ranman Top 160 SC), fluazynam (Altima 500 SC). Środek o działaniu powierzchniowym należy zastosować w dawce zalecanej.

Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu układowym lub mieszaniną zawierającą środek Drum 45 WG, następne zabiegi wykonywać w miarę potrzeby co 7 – 14 dni. Krótszy odstęp między zabiegami 7 – 10 dni zachowywać w warunkach większego zagrożenia patogenem oraz na odmianach podatnych na zarazę ziemniaka.

Produkt można zastosować maksymalnie 4 razy w sezonie wegetacyjnym w odstępach co najmniej 7 – 14 dni.

Producent lub podmiot wprowadzający lub posiadacz zezwolenia: Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.