fbpx
Oferta

DRILL

Drill

>> pobierz ulotkę o kondycjonerach wody<<

 

Specjalistyczny kondycjoner wody przeznaczony do stosowania z herbicydami o działaniu doglebowym oraz graminicydami we wszystkich uprawach.

Zawiera 96% mieszaniny biodegradowalnych surfaktantów, emulgatorów oraz kwasów tłuszczowych.

Mechanizm działania

drill

 • Retencja: utrzymanie substancji aktywnej na powierzchni liścia
 • Zwilżenie: najlepsze pokrycie powierzchni liścia przez ciecz roboczą
 • Penetracja: transport substancji aktywnych przez blaszkę liściową w celu uzyskania optymalnego transportu składników w całej roślinie
 • Humektant: więcej cieczy na powierzchni liścia- lepszy efekt zabiegu; chronisz swoje złotówki
 • Kontrola zniszczenia: preparat wytwarza większe krople, które są mniej podatne na znoszenie

Dawkowanie

Standardowa dawka wynosi 0,5%. Zalecana ilość wody do oprysku to 100 – 200 l/ha.

 

Ilość cieczy 100 l 200 l
Dawka Drill/ha 0,5 l 1 l

Rekomendacja Agrii

W przypadku występowania uciążliwych chwastów jednoliściennych jak np. wyczyniec polny minimalna dawka Drill to 0,5% (1 l Drill/200 l wody na ha). W przypadku aplikacji doglebowej na inne chwasty, producent Drill zaleca minimum 0,6 l Drill/200 l wody na ha. Obniżenie dawki do 0,5 l Drill/200 l wody na ha może być stosowane po wcześniejszym rozpoznaniu struktury chwastów, ich wrażliwości na substancję stosowanego herbicydu oraz ich ilości na m/kw. Decyzja ta jednak pozostaje po stronie rolnika.

Instrukcja stosowania

Odmierzoną dawkę Drill wlać do zbiornika opryskiwacza, napełnionego w ¾ wodą z włączonym mieszadłem. Następnie dodać pestycyd i uzupełnić wodą do pełnego zbiornika przy włączonym mieszadle.

Kluczowe zalety preparatu

 • zapobiega wymywaniu herbicydów w głębsze warstwy profilu glebowego
 • obniża napięcie powierzchniowe – mniejszy kąt przylegania
 • zapobiega znoszeniu cieczy roboczej podczas oprysku
 • obniża straty związane z parowaniem cieczy opryskowej
 • możliwość zastosowania na wielu uprawach
 • w przeciwieństwie do olejów parafinowych nie odkłada się w środowisku ulegając biodegradacji

Najważniejsze korzyści

 • znacznie poprawia skuteczność herbicydów stosowanych doglebowo, np.: chlomazonu, metazachloru, dimetachloru, dimetanamid-P, pendimentaliny, linuronu
 • zdecydowanie poprawia skuteczność herbicydów stosowanych przeciwko uciążliwym chwastom jednoliściennym, takim jak wyczyniec polny, stokłosy, owies głuchy
 • ogranicza fitotoksyczność herbicydów dla roślin uprawnych
 • chroni wody gruntowe przed zanieczyszczeniem przez pestycydy

Ocena skuteczności zabiegu z dodatkiem Drill. Doświadczenie ścisłe, IOR Poznań, PSD Winna Góra (22.03.2010)

drill

Wyniki doświadczeń z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu (2016)

 

>>Zobacz pełne wyniki<<

 

Drill

metazachlor

drill