fbpx
Oferta

Designer

designer

>> pobierz ulotkę o kondycjonerach wody<<

 

Designer jest to preparat zwiększający przyczepność cieczy roboczej do liści i posiadający wyjątkowe właściwości zwilżające. Zawiera w składzie 58% mieszaniny kopolimeru styrenobutadienu i polialkilenotlenku heptametylotrisiloksanu.

Zastosowanie

  • Designer jest przeznaczony do stosowania z fungicydami i insektycydami we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych i sadowniczych w celu poprawy zwilżenia liści, podniesienia przyczepności cieczy roboczej oraz odporności na zmywanie.
  • Designer może być również stosowany z nawozami mikroelementowymi (np. miedź, mangan) oraz makroskładnikami (np. fosfor, siarka) w celu poprawy pokrycia liści cieczą roboczą i zwiększenia poziomu pobierania składników odżywczych przez rośliny.
  • Preparat należy stosować łącznie z pestycydami zgodnie z zaleceniami producenta środka ochrony roślin, w szczególności dot. faz rozwojowych roślin uprawnych oraz zalecanych dawek pestycydu.

Działanie

W roztworze wodnym, który został zabarwiony, zanurzane są bloki woskowe:

  • Zabarwiona woda
  • Nufilm P oraz Nufilm 17 zawierające pinolen w różnych stężeniach
  • Designer – mieszanina silikonu i lateksu

Bloki woskowe są zanurzane w roztworze z dodatkiem poszczególnych substancji. W przypadku NuFilm P, NuFilm 17 oraz Designer dawki produktów zostały zastosowane zgodnie z zaleceniami producenta w przeliczeniu na 100 ml wody. Ilość barwnika pozostającego na poszczególnych blokach woskowych po wyciągnięciu ich z pojemnika świadczy o zdolności poszczególnych preparatów do przylegania do tak gładkiej powierzchni.

 

Kolejne dwa materiały przedstawiają działanie Designera z barwnikiem w porównaniu do wody z barwnikiem.

woda + barwnik

woda + barwnik + Designer