fbpx
Oferta

ES Cramberio

Główne zalety produktu:

  • tolerancja na kiłę kapusty – najważniejsze rasy
  • bardzo dobry wigor startowy – rekomendowany do siewów opóźnionych
  • wysoka tolerancja na osypywanie nasion przed zbiorem
  • tolerancja na wyleganie

 

ES Cramberio jest odmianą tolerancyjną względem najważniejszych patotypów kiły kapusty występujących aktualnie w Polsce. Odmiana zarejestrowana została w Danii w 2017 roku. W latach 2016 – 2017 testowana była również w Niemczech oraz Polsce gdzie pokazała wysoki potencjał plonowania i udowodniała przydatność do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Cramberio wykazuje również wysoką tolerancję na zgniliznę twardzikową oraz phomę.

Rozwój jesienny ES Cramberio jest bardzo dynamiczny. Odmiana szybko startuje co daje pewną elastyczność w terminie siewu, który w ostatnich latach uzależniony jest przede wszystkim od dostępności wilgoci w glebie. ES Cramberio nie ma tendencji do nadmiernego wynoszenia szyjki korzeniowej co sprzyja dobremu zimowaniu.

W przypadku wczesnych i bardzo wczesnych siewów profilaktycznie zaleca się jednak skracanie. Wiosną rozwój nie jest już tak szybki jak jesienią, kwitnienie oraz dojrzałość techniczną do zbioru ES Cramberio osiąga w terminie średnio wczesnym.

 

Cechy użytkowo-rolnicze:

Hodowca EURALIS
Typ odmiany mieszaniec
Wysokość roślin średnio wysoka
Odporność na ugięcie łanu wysoka
Tolerancja na słabsze stanowiska wysoka
Zaolejenie 43,8%
Zimotrwałość bardzo wysoka

 

Termin siewu – zalecana norma wysiewu (nasion/m2):

Wczesny 40
Optymalny 45 – 50
Lekko opóźniony 55

 

Odporność na choroby:

Zgnilizna twardzikowa ++++
Sucha zgnilizna ++++
Czerń krzyżowych +++

 

Komponenty plonu:

Ilość pędów bocznych +++
Ilość łuszczyn na roślinie +++
Długość łuszczyn +++
Długość pędu głównego +++
Masa tysiąca nasion +++

++++ bardzo wysoka, +++ wysoka, ++ średnia, + niska